Historické obzory

V následující rubrice nahlédneme do téměř zapomenuté kapitoly českých dějin. Společně s historiky a náměstkem ministerstva zahraničí vám Eva Petržílková přiblíží zástupce české šlechty, kteří se vyznamenali ve službách diplomacie.

"O diplomacii jako umění jednat, a to zejména ve prospěch územně-mocenských cílů - lze uvažovat už od dávnověku. V přesnějším smyslu je ale diplomacie spojována až s existencí státu. Součástí jeho politicko-mocenského aparátu ve střední Evropě byla dříve dvorská služba, v níž pak specifickou složku tvořila diplomacie. Ta se především zaměřovala na mezinárodní styky a jednání v zastoupení státu."

V archívu Českého rozhlasu se dochovala vzácná nahrávka, která zachycuje právě Františka Schwarzenberga, který v USA v roce 1939 promluvil v radiu k českým krajanům. Bohužel technická kvalita není příliš dobrá, tak alespoň krátká ukázka... Podle Hynka Kmoníčka byla úloha šlechty v diplomacii rozhodující a zároveň nezbytná např. pro její kontakty i pro znalost jazyků, které se tehdy pěstovaly v rámci kosmopolitních vazeb mezi vesměs spřízněnými šlechtickými rody... Vděku se ve své vlasti nedočkali ani někteří zástupci z šlechtického rodu Schwarzenberků. O jednom z nich nám řekl historik dr.Václav Rameš z třeboňského archívu: Tolik jeden ze zástupců české šlechty, jejíž zásluhy v diplomatických službách na závěr zhodnotí náměstek ministra zahraničí Hynek Kmoníček..

Autor: Eva Petržílková
spustit audio