Historickým městem roku 2003 je Spálené Poříčí na Plzeňsku

Titul Historické město roku 2003 dostali ve středu ve Španělském sále Pražského hradu představitelé města Spálené Poříčí na Plzeňsku. Cena každoročně připadne obci, která se nejlépe stará o svoji památkovou rezervaci či památkovou zónu. Cenu uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska spolu s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. Spálené Poříčí je již jejím desátým držitelem. Vedle novogoticky upraveného a původně renesančního zámku jsou jeho dominantami původně gotický, v baroku přestavěný kostel sv. Mikuláše, raně barokní budova děkanství, pivovar, stará židovská škola a židovský hřbitov. Obci s 2500 obyvatel byl v roce 1996 navrácen statut města, památková zóna je tu od roku 1992. Na opravy památek dává město každý rok přes milion korun. Vedle vítěze byly letos ve finále ještě Nové Hrady a Karviná, celkem se přihlásilo 33 měst. Karviná například za léta 1994 až 2000 takto získala od státu 23,8 milionu korun, město samo investovalo 3,6 milionu. Ministr kultury zároveň předal Státní ceny za památkovou péči. Dostali ji archeolog Miroslav Richter a in memoriam architekt a historik umění Václav Mencl.