HK: Přechodná období v EU nemají smysl, neměla by být prodloužena

Hospodářská komora nesouhlasí s prodloužením přechodných období omezujících ve většině zemí EU volný pohyb pracovních sil z nových členských států, protože již nemají své opodstatnění a zbytečně komplikují českým firmám pozici na evropském trhu. Pokud budou tato opatření příští rok přece jen prodloužena, měla by ČR podle prezidenta HK Jaromíra Drábka vůči těmto evropským státům zavést stejný režim.

"Přestože toto omezení (přechodná období) je uvedeno v přístupové smlouvě uzavřené s EU, tak rok zkušeností ukazuje, že není podloženo věcnými argumenty. Pokud nyní máme u nás zaměstnáno více pracovníků z Německa, než je českých pracovníků v Německu, tak přechodné období pro pracovní síly je neadekvátní opatření," řekl Drábek. Čeští podnikatelé by podle něj měli mít na trhu EU stejné postavení a práva jako jejich západoevropští konkurenti. "To není žádný extremistický postoj," podotkl Drábek. Míní, že čeští podnikatelé jsou kvůli přechodným obdobím a náročné administrativně v některých členských státech EU stále diskriminováni.

Přechodné omezení volného pohybu pracovních sil platí s výjimkou Švédska, Británie a Irska ve všech ostatních zemích dřívější "patnáctky". Ty nejpozději do 30. dubna 2006 musejí Evropské komisi oznámit, zda ochranu trhu práce ponechají v platnosti.