Ekonomika

Generální ředitel CzechTradu Martin Tlapa (zleva) a prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek, Foto: autor

Hospodářská komora České republiky a státní agentura na podporu obchodu CzechTrade se dohodly na prohloubení spolupráce s cílem podpořit exportní aktivity malých a středních podniků. Ty jsou pro každou vyspělou ekonomiku zcela nepostradatelné. Například v zemích Evropské unie jejich podíl na tvorbě hrubého domácího produktu přesahuje 60 procent. Česko unii v tomto ohledu rychle dohání. Dnes už skoro polovinu hrubého produktu vytvářejí právě malé a střední podniky.

Hospodářská komora České republiky a státní agentura na podporu obchodu

"Chceme ukázat, že může existovat efektivní partnerství státu a soukromého sektoru."

Také podle Jaromíra Drábka, prezidenta Hospodářské komory, která zastupuje asi 15 tisíc podnikatelů, pomůže dohoda o partnerství státu a soukromého sektoru prosazovat společné zájmy.

"CzechTrade má bohaté zkušenosti ze zahraničních teritorií. To je věc, kterou potřebují členové Hospodářské komory, podnikatelé. Hospodářská komora má zase velmi dobrou regionální síť uvnitř našeho státu. A to je zase nutný předpoklad k tomu, aby byl CzechTrade schopen efektivně nabízet služby pro podnikatele."

CzechTrade byl založen před šesti lety jako organizace ministerstva průmyslu a obchodu. Dnes má zastoupení už v 25 zemích. Jeho odborníci mohou malým a středním firmám poskytnout řadu služeb, například pomoc při vyhledávání obchodních kontaktů, ověření bonity zahraniční firmy nebo mohou zpracovat průzkum trhu. Nabídka CzechTradu obsahuje rovněž rozsáhlý program exportního vzdělávání a bezplatného poradenství. Martin Tlapa vidí hlavní slabinu českého vývozu obecně ve slabém marketingu.

"My máme relativně dobré techniky, kteří umí vyrábět, ale nemáme obchodníky. Neumíme se prezentovat v zahraničí, neumíme být stejně draví jako naše konkurence."

Podle Tlapy jsou stále cítit důsledky obrovského skoku od stavu, kdy v celé zemi existovalo kolem devadesáti specializovaných podniků zahraničního obchodu se zkušenými odborníky, do dnešní doby, kdy existuje kolem 40 tisíc vývozců, z nichž většina žádné zkušenosti ze zahraničního obchodu nemá. O to víc je tedy nutná státní pomoc. A ta je přímo nezbytná při budování image České republiky v zahraničí.

"My když děláme třeba v oblasti IT v Evropské unii, tak nám říkají: proč bychom měli kupovat software z České republiky? My víme o tom, že jsou vývojáři v Indii, ale my si nějak nespojujeme Českou republiku se speciální image v oblasti IT. To znamená, my máme dnes české firmy, které dodávají software do Spojených států, do Pentagonu. Máme špičkové firmy pro vývoj a tvorbu her, které se prodávají po celém světě, ale my teprve tento image České republiky v zahraničí musíme budovat. To je nákladná věc a to je velký úkol státu. A je to otázka spolupráce klíčových resortů, ministerstva zahraničí, ministerstva průmyslu a obchodu."

S názorem ředitele CzechTradu ohledně slabé marketingové úrovně většiny českých podniků se ztotožňuje i prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Připomíná ale ještě další konkurenční slabiny. Mezi nimi už tradičně figuruje například mizivé využívání nebankovních zdrojů financování, což souvisí se stále nedoceňovanou úlohou kapitálového trhu. Ale to je spíše problém velkých podniků. Otázkou na druhé straně zůstává porovnání produktivity práce v Česku a v zemích Evropské unie. Jaromír Drábek soudí, že v některých oborech je už produktivita v Česku srovnatelná se západoevropským průměrem. Pokud je někde hodnocena jako nižší, nemusí se vždy hledat příčina jen na podnikové úrovni.

"Je důležité si uvědomit, že nižší produktivita není jenom záležitost managementu firem. Je to záležitost podnikatelského prostředí, záležitost například byrokratických zátěží. Dám příklad. To, že kamión stojí na hranicích deset hodin, je faktor, který podnikatel nemůže ovlivnit. A přitom je to jednoznačně faktor snižující produktivitu práce."

To je podle Drábka názorný příklad toho, jak je nutná při zvyšování konkurenceschopnosti podniků účast státu. Ještě markantnější to ale je při hodnocení konkurenceschopnosti firem v tzv. necenové oblasti.

"Když vlastníte dům, tak můžete na rok dva omezit údržbu. Ale o to více musíte investovat potom nebo vám ta budova spadne. Totéž se týká vzdělávání, vědy a výzkumu. My můžeme několik let dávat málo nebo více peněz do výzkumu či do školství. Ale nakonec nám buď ten barák spadne nebo se nám vložené peníze mnohonásobně vrátí. Ta doba, po kterou nedáváme dostatek financí zejména do vědy a výzkumu, už je poměrně dlouhá. A začíná být na hranici toho, že nám ten barák spadne."

Hospodářská komora i CzechTrade se shodují v názoru, že přes zmíněné konkurenční slabiny jsou malé a střední firmy s to zvýšit svůj podíl na celkovém českém vývozu z dnešních 37 procent na polovinu. Mají prý rovněž silné stránky. K nim patří především kvalitní technicky vzdělaná a přitom stále levná pracovní síla a originalita myšlení českých lidí.