Přístup k úvěrům se zlepšil

0:00
/
0:00

Jedním ze základních vládních opatření v boji proti hospodářské krizi je vedle udržení zaměstnanosti také zpřístupnění úvěrů pro malé a střední podniky. Shodla se na tom i Národní ekonomická rada vlády. Nyní byl v tomto směru učiněn první krok.

Národní ekonomická rada vlády mimo jiné vznesla požadavek, aby byla maximálně navýšena kapacita garanční instituce, tedy Českomoravské záruční a rozvojové banky. Teď se tak stalo. Snadněji by se měly dostat k penězům malé a střední podniky. Umožní jim to téměř 3 miliardy korun, které ministerstvo průmyslu a obchodu přidá na podpůrné programy, rozdělované právě Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. O úvěr nebo záruku za bankovní půjčku mohou žádat mimopražské podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. První spouštěné programy popsal generální ředitel banky Ladislav Macka:

"Jsou to programy, které spravuje naše banka. Konkrétně se bude jednat hlavně o záruční programy, s nimiž začínáme velmi brzo. 13. února vyhlašujeme program na poskytování záruk na investiční a provozní úvěry, a 16. února bude vyhlášen program na poskytování záruk jenom za provozní úvěry."

V březnu bude spuštěn program s názvem Progress, který bude nabízet zvýhodněné úvěry.

Podle Ladislava Macky podniky zřejmě nejvíce ocení možnost financování provozu:

"Půjde i o pomoc při provozním financování, protože se otevírají programy jak na poskytování záruk jak na investiční úvěry, tedy pořízení strojů, technologií, budov, rekonstrukce a podobně, tak i program na poskytování záruk na provozní úvěry, to znamená profinancování některých konkrétních zakázek, provozních potřeb, zásob, různých dodávek materiálu, a tak dále."

A jak bude konkrétně poskytování záruk probíhat?

 Viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr
"Ta záruka je v případě investičního úvěru do 80 procent projektu, ručíme za úvěry na 15 let, a pro ty, kteří žádají malý úvěr do výše 5 milionů korun, jsme schopni ji připravit velmi rychle, ve zrychleném režimu do 5 dnů, a tam ovšem ručíme za 70 procent projektu. Tady je ovšem podmínka, aby tento úvěr byl uzavřen s bankou, která má s námi dohodnutou spolupráci o poskytování právě těchto zrychlených záruk,"říká ředitel Macka.

Podpora směřuje především do zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, ale například maloobchod, služby nebo cestovní ruch je nedostanou. To se nelíbí mimo jiné Hospodářské komoře České republiky, jak to potvrdil její viceprezident Zdeněk Somr:

"Považujeme omezení, které se objevuje, za nešťastné. Myslíme si, že v tuto chvíli by bylo třeba podpořit projekty všem, tedy i obchodu, i cestovnímu ruchu, rozšířit to na maximální počet oborů, protože ta krize zasahuje úplně všechny, a nejde vybrat z toho ty, kteří jsou v tuhle chvíli potřebnější."

Generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Ladislav Macka je však optimista:

"Já jsem přesvědčen, že žádosti ze strany podnikatelů budou velké, zvláště v poptávce po zárukách za provozní úvěr. Myslím si, že když se ukáže, že to je efektivní nástroj, že bude posílen."

Českomoravská záruční a rozvojová banka letos vyčlenila na záruky za úvěry 2 miliardy 650 milionů korun, což by mělo podpořit úvěry až za 13 miliard korun.