Podnikatelům už došla trpělivost, chtějí stabilní prostředí

Vladimír Špidla, foto: ČTK

Hospodářská komora České republiky se minulý týden rozhodla, že vyvine další tlak na vládu, která podle představitelů podnikatelské samosprávy likviduje svými kroky především malé a střední podnikatele. Podmínky pro podnikání se podle komory dostaly za "hranice snesitelnosti". Toto pondělí se představitelé komory sešli s premiérem Vladimírem Špidlou a ministry financí a průmyslu a obchodu. A s jakým výsledkem? To už je téma ekonomické rubriky, kterou připravil Zdeněk Vališ.

Vladimír Špidla,  foto: ČTK
Svůj postoj shrnuje podnikatelská reprezentace do sedmi bodů. Jde jí například o zpřehlednění a zjednodušení zákonů, přijímání legislativních změn s předstihem a snížení byrokratické zátěže. Hospodářská komora také požaduje obnovení Hospodářské rady vlády, jejíž činnost byla ukončena v roce 1998, a od té doby chybí nástroj pro přímou diskuzi mezi podnikatelskou sférou a vládou. Po pondělním jednání s vládními představiteli byl prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek vcelku spokojený.

"Shodli jsme se na tom, že těch sedm našich požadavků vymezuje základní témata pro diskusi o nápravě podnikatelského prostředí. A co je podstatné, shodli jsme se na tom, že je potřeba velmi rychle a velmi efektivně učinit kroky v těch jednotlivých sedmi oblastech tak, aby ke zlepšení podnikatelského prostředí došlo ve velmi krátké době."

Podstatné je, že podnikatelé se s vládními představiteli dohodli na mechanismu, který by měl zabezpečit, aby kabinet dohodu plnil. Za průlom ve vzájemných vztazích lze považovat to, že každé dva měsíce bude Hospodářská komora hodnotit konkrétní kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí v přímém jednání s vládou. Důležitou roli by při tom měla hrát Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí, vedená ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem. To, že byla zřízena, považují podnikatelé za dobrou zprávu, i když mají připomínku.

"My to považujeme za kladný krok správným směrem, ale upozornili jsme na riziko, které spočívá v tom, že pokud je ta rada zřízena při jednom ministerstvu, nemusí mít dostatečnou sílu, aby tyto výsledky jednání byly prosazeny. Proto jsme prosazovali obnovení Hospodářské rady vlády." Nejvíce připomínek mají podnikatelé k tvorbě nejrůznějších zákonů. Ty jsou často přijímány chaoticky a odborníci z praxe mají málo možností se k nim vyjadřovat. Hned po přijetí zákona je pak nutné zahájit procedury s jeho novelizací. Vznikají novely novel a výsledkem je právní houština, která, jak říká viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr, nepřispívá ke stabilitě podnikatelského prostředí.

 Viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Somr
"My jsme mimo jiné říkali, že stabilitou je pro nás jasná, průhledná a předvídatelná legislativa. Podnikatelé potřebují mít prostředí, které má kontinuitu. Těžko lze předvídat, jak bude vypadat zákon, ke kterému se až na plénu Poslanecké sněmovny přijmou desítky, stovky a někdy i tisíce pozměňovacích návrhů. To potom sama státní správa se teprve učí, co vlastně bylo v tom zákoně přijato. Snažili jsme se hledat řešení a musím říci, že existuje. Má je v rukou vláda. A pan premiér přislíbil, že budou-li ve sněmovně velké připomínky a bude-li jich hodně, tak vláda bude stahovat takové návrhy zákonů z Parlamentu, aby nedocházelo k tomu, že budeme mít nepředvídatelné zákony, přijaté na poslední chvíli, bez možnosti vyjádření se a připomínkování odborníků z kterékoli strany."

Stabilní podnikatelské prostředí v Česku, které z největší části vytvářejí fundovaně připravené zákony a stabilní právní řád, by mělo pro české firmy vytvořit spolehlivé zázemí. Už proto, že podnikatelé by měli mít takříkajíc oporu v zádech, protože od 1. května začnou v Česku platit rovněž různé evropské normy, což bude mít silný dopad na celou podnikatelskou sféru. Jak řekl Radiu Praha prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek, tyto evropské normy se stanou podstatnou součástí konkurenčního boje.

"Dnes se to velmi podceňuje, ale důležité je to z toho pohledu, že nejde jen o problematiku státních kontrol a kontrol podniků z hlediska dodržování jednotlivých právních předpisů. Primárně je to otázka konkurenčního boje. A to je to, co dnes vidíme v Evropské unii naprosto běžně, že jeden konkurent žaluje druhého za nedodržování pravidel předepsaných Evropskou unií, například kvůli nedodržování technických podmínek, hygienických předpisů a podobně. A to od 1.května nastane."

A viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr k tomu dodává.

Šéf Hospodářské komory Jaromír Drábek
"Máme signály, že zvláště v Německu se na to konkurenti našich firem velmi intenzivně připravují. Bude to po vstupu do Unie jeden z největších problémů. Přiznám se, že se obávám, že naše úřady pak budou papežštější než papež a tím, že budou vykonávat bruselské pravomoce se budou chovat hůř, než jak si to v Bruselu představovali. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Neexistuje v Evropské unii žádná směrnice, která by říkala, že hotová jídla se musí prodat do tří hodin. Existuje jediná směrnice, která říká, že se musí zabránit šíření mikroorganismů. Český výklad je: prodej do tří hodin a pak to musíš zmrazit."

Jaromír Drábek odmítá názor, že tlakem na vládu chtějí pro sebe výhody jen podnikatelé, že na jedné straně je podnikatel a na druhé občan.

"Podnikatelská sféra vytváří právě to, co potřebují zaměstnanci, podmínky pro rozvoj ekonomiky. Jak dobře se bude dařit ekonomice, tak dobře se bude dařit všem lidem. Co my nabízíme? My nabízíme to, co podnikatelská sféra i drobní živnostníci všude ve světě, to znamená vytváření dostatečných ekonomických výstupů, aby se stát a všichni jeho občané uživili. A v tom potřebujeme pomoci, nikoli, aby se nám házely klacky pod nohy."

Zdeněk Somr to vyjadřuje ostřeji.

"Mě občas trošku udivuje takový ten bohorovný pocit, že podnikání je jakýsi automat, že tady neustále budou podnikatelé, kteří budou vytvářet daně, platit různé poplatky a živit byrokracii, o které začínají mít stále silnější pocit, že je nadbytečná a že ji k ničemu nepotřebují."