Jsou čeští kapitalisté diskriminováni?

Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, foto: Autor
0:00
/
0:00

V ostrou hádku se minulý týden změnila ve Sněmovně debata o tzv. investičních pobídkách pro investory. Poslanci ODS a sociální demokracie se kvůli tomu navzájem obviňovali z toho, že škodí České republice. ODS, které jsou investiční pobídky trnem v oku, je navrhla zrušit. Poslanci ostatních stran naopak rozhodli, že mají být zachovány. Více už se dozvíte od Zdeňka Vališe.

Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban,  foto: Autor
Zahraniční investice jsou nyní podle ekonomů motorem celého českého hospodářství. Podniky se zahraniční účastí se významně podílejí na hospodářském růstu a mají výraznou zásluhu na překvapivě úspěšném vývoji českého exportu. Zvyšují konkurenceschopnost České republiky i tím, že tlačí mnohé české dodavatele k vyšší technologické úrovni. Vytvářejí také stále více nových pracovních míst. Ekonomové také vesměs uvádějí, že Česko zůstává pro zahraniční investory atraktivní zemí. Svědčí o tom ostatně fakt, že v lákání přímých zahraničních investic se Česko ve středoevropském regionu stále drží na špici. Spor se ale vede o to, nakolik se na tomto zájmu podílejí investiční pobídky. Ty mohou být různé podle výše investice. Jde například o úplné nebo částečné daňové prázdniny na dobu deseti let, o podporu při vytváření nových pracovních míst nebo při rekvalifikaci pracovníků. Investiční pobídky začala poprvé uplatňovat po pádu kabinetu Václava Klause vláda Josef Tošovského. Nejvíce se ale rozšířily za vlád sociální demokracie. Ostře proti nim vystupuje ODS. Ta dokonce slibuje, že až vyhraje volby, tak je zruší. První takový neúspěšný pokus podnikli občanští demokraté minulý týden. Místo investičních pobídek navrhli zavést 15procentní daň z příjmu pro všechny podnikatele. Jak řekl Radiu Praha ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, návrh na zrušení investičních pobídek je ekonomicky hloupý a naivní.

Viceprezident Hospodářské komory Zdeňek Somr,  foto: Autor
"Všechny vyspělé země se snaží o to, aby podporovaly investice. Není pravda, že nízké daně z příjmů nemohou být vedle investičních pobídek. Stačí podívat se na Slovensko. Není pravda, že snížení daní z příjmů na sazbu 15 nebo 19 procent vytvoří dostatečné objemy kapitálu pro investice v České republice. Ten návrh by nás vracel zpátky. Zbytečně bychom se zbavili určité konkurenční výhody a investiční kapitál by se umístil někde jinde. A jedná se i český kapitál."

Vedle ODS jsou největšími kritiky investičních pobídek mnozí čeští podnikatelé. Podle viceprezidenta Hospodářské komory Zdeňka Somra, který hájí zájmy menších a středních podnikatelů, jsou tyto pobídky diskriminující.

"Myslím, že ten systém, jak je nastaven, se už vyčerpal. Bylo by třeba ho zrušit nebo výrazně modifikovat. Tak, jak je nastavený, je špatný. Diskriminuje české kapitalisty."

Hlavním kritériem pro získání investičních pobídek je ale výše investice. Ucházet se o ně tedy mohou jak zahraniční, tak domácí investoři. Proto ministr Milan Urban odmítá tvrzení o diskriminaci českých podnikatelů.

"Samozřejmě to není pravda. To je mýtus, který se snaží neustále někdo živit. To se dá lehce vyvrátit."

Valtr Komárek,  foto: Autor
Někteří ekonomové poukazují na to, že i když budou mít čeští podnikatelé k dispozici potřebný kapitál pro tuzemskou investici a mohli by se tak ucházet o investiční pobídky, může některé z nich brzdit v rozletu jiná podstatná okolnost. Na rozdíl od zavedených zahraničních investorů totiž většinou nemají zajištěný odbyt, ani nezbytné konkurenceschopné výrobní programy. Viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr ale vznáší další námitku. Připomíná, že mnozí zahraniční investoři využívají investičních pobídek k tomu, aby z Česka udělali jenom levnou montovnu.

"Nevidím důvod, proč mají ministři tančit rituální tance kolem velkých podnikatelů, kteří tady staví jenom hangáry s levnou prací. Tato země potřebuje hlavně kvalifikovanou pracovní sílu a kvalifikovanou práci. A je jedno, jestli jí budou dávat čeští kapitalisté nebo zahraniční kapitalisté."

Také někdejší československý vicepremiér Valtr Komárek soudí, že spolu se zahraničními investory nepřichází do Česka nejmodernější technologie.

"Design a všechny ty superpráce mají v zahraničí, takže u nás přece jen převládá ta montážní práce, i když jsou tu subdodávky českých podniků. Podíl High-Tech je velice nízký a sami zahraniční odborníci říkají, že my jsme typický příklad překvalifikované země, která má daleko vyšší kvalifikaci než to, co v průměru vyrábí."

Vicepremiér Martin Jahn,  foto: Autor
Jiní ekonomové ale tvrdí, že v posledních dvou letech se Česká republika posouvá vývojově stále kupředu, že struktura investic v České republice stále více odpovídá trendům a struktuře investic v nejrozvinutějších zemích světa. Sílí příliv investic v oblasti služeb a technologických center. Jak řekl Radiu Praha vicepremiér Martin Jahn, projevilo se to zejména po vstupu země do Evropské unie.

"Je možná menší zájem o výrobní investice a větší zájem o investice do strategických služeb, technologických center, vývoje softwaru. Je to prostě příklon k investicím do projektů s vyšší přidanou hodnotou, do projektů, které nejsou čistě výrobní."

Nehrozí tedy, že se z Česka, jak občas zaznívá, stane jen jedna velká montážní hala?

"To myslím rozhodně nehrozí. Například ve studiích prestižních nadnárodních poradenských společností je Česká republika hodnocena jako čtvrtá nejlepší na světě pro off-shoring v oblasti strategických služeb. Zcela jednoznačně se stáváme centrem v tomto sektoru ve střední a východní Evropě."

Tomáš Ježek,  foto: Autor
V České republice se podíl služeb a technologických center na investicích zvedl v loňském roce už na 35 procent. Za všechny projekty lze například zmínit celoevropské zákaznické centrum světové ropné jedničky Exxon Mobil, které bylo otevřeno v Praze v červenci. V září se zase české hlavní město stalo jedním ze tří světových mozkových center zásilkového obra, společnosti DHL. Také u těchto investic hrály velkou roli investiční pobídky, i když ne jedinou. Spor o to, nakolik se investiční pobídky podepsaly na přílivu kapitálu do Česka, zřejmě potrvá dál. Například někdejší ministr privatizace Tomáš Ježek tvrdí, že začátkem devadesátých let minulého století přiteklo do Česka nejvíce kapitálu, a to bez nějakých pobídek.

"V době, kdy já byl ministrem, sem přišlo mnohem více zahraničního kapitálu, všechny ty Volkswageny, cementárny, Continentaly, Danone atd. a ti všichni sem přišli bez jakýchkoliv dotací či podpor. A od toho krátkého období roku 1992, kdy jsem měl čest privatizaci řídit, takový objem investic a takový počet investorů sem už nikdy nepřišlo. A bez dotací!"

Ředitel vládní agentury Czechinvest Radomil Novák,  foto: Autor
Ředitel vládní agentury Czechinvest Radomil Novák nad tímto tvrzením kroutí nesouhlasně hlavou.

"Podle oficiálních statistik to není pravda. Nejvýznamnější příliv zahraničních investic v České republice započal od roku 1998, kdy byly zavedeny investiční pobídky. Množství zahraničních investic celosvětově stále klesá. A nových ekonomik, které jsou s to lákat zahraniční investice, naopak přibývá. Investoři samozřejmě zvažují celkové náklady a investiční pobídky jsou z tohoto hlediska jedna z věcí, kterou zohledňují."

Viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr ale dál trvá na tom, že investiční pobídky vytvářejí nerovné podnikatelské prostředí. A nemohou být podle něj považovány ani za hlavní nástroj konkurenčního boje mezi státy.

"Uznávám, že nelze nekoukat kolem sebe a do míry, do jaké zvýhodňují zahraniční kapitál okolní země, to pravděpodobně budeme muset udělat také. Stavět ale investiční pobídky do roviny jediného a základního nástroje konkurenčního boje mě připadá až směšné."