Homonyma

0:00
/
0:00

Homonyma jsou slova stejně znějící, různého původu, ale především odlišného významu. Například bez ve významu mínus a bez (šeřík).

Homonyma jsou slova stejně znějící, různého původu, ale především odlišného významu. Například bez ve významu mínus a bez (šeřík).

Homonyma (homofóny) jsou však také slova, která se stejně vyslovují, ale odlišně píší: kůra (stromová) a kúra (léčebná), čelo (část hlavy) a cello (hudební nástroj), oběd (jídlo) a objet (jet kolem).

Homonyma dále dělíme na úplná, která se shodují i gramaticky: kolej (železniční) a kolej (vysokoškolská), homonyma tvarová (částečná), kdy mohou být podstatným jménem vál (na těsto) nebo slovesným tvarem od slovesa váti (vítr), lež (lháti) nebo "zůstaň ležet", a homonyma nepravá (homografy), které se shodují jen v grafické podobě, zvukově jsou odlišná, panický od slova "panic", nebo od slova "panika". Sem patří i slova lišící se jen délkou samohlásky, např. salát (zeleninový) a sálat (horkem), sval (na těle) a svál (vítr).

Pro cizince učící se česky jsou zajímavá i homonyma na základě délky hlásek nebo diakritiky, které ve svém jazyce neznají: krize/kříže, mech/měch, rez/řez. Některá se vyskytují i v trojkombinacích: rada/ráda/řada nebo plast/plást/plášť. Existují i homonyma dvojslovná, například Havlovo ženu ženu (ve hře Vyrozumění), nebo let let ve smyslu "úprk roků", patří sem i nedokonalé být bit. Pro češtinu v zahraničním kontextu jsou zajímavá slova, která zní stejně ve dvou nebo více jazycích, ale mají naprosto odlišné významy, čili jde o jakási "mezinárodní homonyma".

Začněme bratrskou slovenštinou: len (jen) - česky rostlina. Naproti tomu má české slovo strop v holandštině významů sedm: 1.oprátka, 2.oko na chytání zvěře, 3.vázanka, 4.ztráta (finanční), 5.smůla, 6.darebák, 7.řemínek. Slovo stůl znamená v ruštině, angličtině a holanštině židli (ctyl, stoel, stool) a konečně v obou posledně jmenovaných jazycích i stolici ve smyslu vyměšování. Slovo aktiv, které v češtine používáme ve významu schůze, je v holandštině homofónem slova actief, tedy aktivní. České slovo lak má v holandštině významů více, z nichž jmenuji alespoň hloupost či pomluvu, v angličtině stejně znějící luck znamená štěstí. Rok je v češtině časové údobí, zatímco v holandštině je to sukně a v angličtině skála (rock) Výraz BOL je mezinárodní poznávacé značka Bolívie, zatímco v češtině znamená žal a v holandštině kouli. Knot v češtině souvisí se svíčkou, v holandštině je to přadeno, v angličtině uzel [not]. Nebo český den je v Holandsku borovice a v UK pelech nebo brloh. A konečně český kat, tedy ten, kdo popravuje, je v holandštině kočka a v angličtině sloveso krájet (cut). S holandštinou máme společná také některá slova se stejným významem, například český výraz koupě (např. ve smyslu "výhodná") se vyslovuje holandsky stejně, ale píše se jinak (koopje).

Vidíme, že jde většinou o slova jednoslabičná, ale existují i slova delší. Když jsem se začala učit holandsky, slyšela jsem často slova "kom maar", což znamená "pojď sem". Připomínalo mi to hodně český bodavý hmyz, čemuž se zas divili Holanďani: "Komárům my spíš říkáme jdi pryč!"

A na závěr ještě jedno, trochu možná frivolní, " holandské nedorozumění". Vzpomínáte si na bývalý úřad zvaný Obvodní podnik bytového hospodařství, čili foneticky ópébéhá? Když jsem svým přátelům vykládala, že maminka má v Praze problémy s "ópébéhá", nesmírně se bavili. Holandsky totiž openBH znamená "rozepnutá podprsenka"...


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.