Hrad vystaví slavný portrét Rudolfa II. od Hanse von Aachena

Slavný portrét císaře Rudolfa II. od německého malíře Hanse von Aachena instalovali odborníci v Císařské konírně Pražského hradu. Zapůjčený obraz bude součástí autorovy velké monografické výstavy, která začne 1. července. Rudolfův portrét je nejznámější panovníkovou podobiznou, která se objevuje v četných publikacích i učebnicích. Zapůjčilo ho Kunsthistorické muzeum ve Vídni, které je spolu s Suermondt Ludwig Museem v Cáchách a Správou Pražského hradu pořadatelem putovní výstavy.