IDEA: Vládní dluh se může po reformách stabilizovat na 50 procent HDP

Česko má podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) reálnou šanci stabilizovat úroveň vládního dluhu okolo 50 procent hrubého domácího produktu. Nutné je ovšem provést reformu veřejných financí, a ne pouze jednorázově zvýšit daně nebo náhodně škrtat ve výdajích. Studii představil šéf IDEA Jan Švejnar. Pokud se podle studie nepodaří snížit schodky, stoupne vládní dluh z nynějších 35 procent až na 70 procent hrubého domácího produktu v roce 2020 a poroste stejným tempem nadále. Maastrichtská kritéria pro přijetí eura požadují maximálně 60 procent HDP. "Nejsme v situaci, že by nám hrozil kolaps jako v případě Řecka. Pokud ale nic neučiníme, zmeškáme šanci jak reformu provést bezbolestně," uvedl Švejnar.

Studie uvádí jako příklad reformních kroků postupné zrušení státní podpory stavebního spoření nebo změnu celého procesu tvorby státního rozpočtu včetně případných sankcí za nedodržení nastavených výdajových limitů. "Oba dva dílčí návrhy umožní dlouhodobě snížit deficit zhruba o 22 miliard korun," uvedl spoluautor studie Vilém Semerák. Uvedená opatření sama o sobě podle něj stačí k poklesu strukturálního deficitu veřejných financí pod tři procenta. Podle studie dlouhodobému udržení stavu veřejných financí rovněž pomůže změna pravidel zadávání veřejných zakázek, reforma důchodového systému, úspora v provozních výdajích státu nebo změna daňového systému.

Autor: Peter Gabaľ