Inka Bernášková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Novinářka. První Češka, kterou nacisté odsoudili k smrti.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Dětství prožila ve Spojených státech, kde se její rodina setkávala i s TGM. Po návratu do Československa začala Inka spolupracovat s Českým červeným křížem. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se svým otcem, grafikem a malířem Vojtěchem Preissigem vydávala ilegální časopis V boj. Podílela se i na převádění osob přes hranice na Slovensko. Po zatčení projevila velkou osobní statečnost, když neprozradila své spolupracovníky a zachránila tak život řadě dalších odbojářů. Sama byla popravena 28. srpna 1942 ve vězení Ploetzensee v Berlíně.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.