Italové budou školit české státní úředníky, jak zkvalitnit podnikatelské prostředí

logo Phare

V těchto dnech byl zahájen nový projekt programu Phare "Zlepšování právních a institucionálních podmínek pro podnikání."Částka, kterou na něj Evrpopská unie prostřednictvím programu Phare vynakládá, je nemalá: 1 milion 200 tisíc eur, tedy asi 40 milionů korun. Co se za touto sumou a tímto názvem skrývá? To je otázka pro Viléma Faltýnka.

Logo Phare
Jak už jeho označení říká, cílem je vytvoření lepšího podnikatelského prostředí a větší efektivita úřadů v této oblasti. Velvyslanec Evropské komice v České republice Ramiro Cibrian řekl, že cílem projektu je posílení institucionální a administrativní kapacity kandidátských zemí při přípravě na členství v EU a zavádění acquis communautaire, neboli společných práv a závazků, které zavazují všechny členské státy v rámci Evropské unie.

"Tyto projekty pomáhají kandidátským státům v budování moderní a účinné administrativy se všemi strukturami, lidskými zdroji a manažerskými dovednostmi potřebnými k implementaci "acquis communautaire" na takové úrovni, jako v členských státech."

Projekt bude zaměřen na podporu vytvoření nového zákona o konkursu a vyrovnání, na řešení problémů propojení firem s obchodními rejstříky, na zjednodušení a zlepšení úředních postupů při zakládání nových společností.

Jde o takzvaný twiningový program, tedy program založený na partnerské spolupráci dvou zemí, člena Unie a kandidáta.

"Twining nabízí přesun znalostí a zkušeností ze současných členských států do kandidátských zemí tak, že jsou přizpůsobeny podmínkám a potřebám kandidátských států."

Klíčovým elementem je vždy předvstupní poradce, státní úředník z členské země Evropské unie, který přijde do kandidátské země pracovat a žít po dobu nejméně 12 měsíců. V případě tohoto projektu je partnerskou zemí Itálie a projekt potrvá do letošního listopadu.

Podle italského ministra financí Roberta Ullisiho by se projekt měl zaměřit otázky spojené se vstupem subjektů na trh i s výstupem z trhu. Náměstek českého ministra spravedlnosti Alois Cihlář potvrdil, že připomínky italských expertů by mohly být zapracovány už do předlohy zákona o bankrotu, kterou bude ministerstvo předkládat v březnu.

"Tato norma chce poskytnout systematickou komplexní úpravu tohoto úpadku. Oproti současnému stavu, kdy se říká, že se pitvá už mrtvola, by snad mělo dojít i k tomu, aby dlužník, který se v této nedobré situaci ocitl svým

Ramiro Cibrián
způsobem čestně, se mohl taky oddlužit."

"Česká republika je uprostřed kandidátských zemí, nemá ani nejlepší ani nejhorší legislativu v oblasti úpadkového práva," řekl představitel Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrián. Zároveň dodal, že ČR dosud v této oblasti nedosáhla požadovaného stavu.