Iva Pekárková, Muzeum romské kultury v Brně a knižní novinka

V naší dnešní krajanské rubrice nejprve uslyšíte jednu z nejčtenějších současných českých spisovatelek Ivu Pekárkovou, která vzpomíná na své dojmy po návratu domů z emigrace ve Spojených státech. Pozvu vás do nově vznikajícího Muzea romské kultury v Brně a na závěr vám ještě nabídnu jednu knižní novinku.

Krajané, kteří prožili dlouhá léta v zahraničí, si při svém návratu do Čech přinášejí mimo jiné i mnohem ostřejší, nezkreslený pohled na naše zdejší poměry. Jejich postřehy pro nás mohou být překvapivé, někdy i znepokojivé a dokonce zahanbující, v každém případě však užitečné. Spisovatelka Iva Pekárková strávila v emigraci přes deset let. Většinu té doby prožila v New Yorku, kde vystřídala řadu profesí - byla mimo jiné i taxikářkou. Měla tedy příležitost poznat americkou společnost doslova ze všech stran. Zajímalo mne proto, jaké byly po návratu do Čech její první dojmy ze společnosti naší: Iva Pekárkové jsem se zeptala i na to, v čem vidí příčinu zdejšího rasismu: Rasismus, o kterém se zmiňovala Iva Pekárková, se v Česku zaměřuje hlavně proti Romům. Těch žije v České republice podle odhadů zhruba dvě stě tisíc, i když romskou národnost při posledním sčítání obyvatel uvedlo pouze několik desítek tisíc osob. Předlistopadové snahy asimilovat Romy do majoritní společnosti většinou selhaly. Současné ekonomické a sociální problémy transformace v České republice tak na Romy doléhají o to tíživěji. Důsledky jsou dobře známé: vysoká nezaměstnanost Romů, kriminalita, izolovanost - zdánlivě bludný kruh, z něhož jako by nebylo východiska. Jednou z možných cest, jak se z tohoto kruhu dostat ven, je podpora romské kulturní identity. V Brně byla koncem minulého roku předána nově zrekonstruována budova Muzea romské kultury, kde by během letošního roku měla vzniknout stálá expozice romských dějin a kultury. O činnosti muzea hovoří jeho ředitelka dr. Ilona Lázničková: Na závěr bych Vám alespoň v krátkosti chtěla zprostředkovat pohled dalšího emigranta, který své postřehy o zdejších poměrech shrnul tentokrát do knihy. Někdejší dopisovatel Českého deníku a důsledný kritik postkomunismu Luděk Frýbort vydal pod názvem "Češi očima exulanta - aneb osmaosmdesát pohledů zvenku" knihu esejů, komentářů a zamyšlení o polistopadové situaci v České republice. Jeho ostře formulované, kritické texty hodnotí události posledních deseti let u nás, kniha obsahuje ale i obecnější zamyšlení o devalvaci takových pojmů, jako je čest, poctivost, morálka nebo vlastenectví. Frýbortův náhled na zdejší situaci nás po pravdě příliš nepotěší, o to by ale mohl být větším přínosem.