IX. Dny evropského filmu

Už podeváté se v České republice uskuteční Dny evropského filmu... Přehlídka filmů, jejíž pořadateli jsou velvyslanectví a kulturní instituty členských zemí Evropské unie, Delegace Evropské komise v České republice, ministerstvo kultury a hlavní město Praha, bude zahájena 7. března v Praze a po deseti dnech bude pokračovat až do 27. března v Brně.

Přehlídka filmů, jejíž pořadateli jsou velvyslanectví a kulturní instituty členských zemí Evropské unie, Delegace Evropské komise v České republice, ministerstvo kultury a hlavní město Praha, bude zahájena 7. března v Praze a po deseti dnech bude pokračovat až do 27. března v Brně. Jakou produkcí se bude letos prezentovat, na to jsem se zeptala hlavní koordinátorky programu Dnů evropského filmu paní Evy Kačerové... uvedla v rozhovoru s Evelinou Himalovou koordinátorka programu Eva Kačerová. Podrobné informace o přehlídce Dny evropského filmu můžete získat i na webové adrese www.eurofilmfest.cz.