Jan Jařab odchází spokojen, mrzí ho nezdar registrovaného partnerství

Jan Jařab, který ke konci října odchází z funkce vládního zmocněnec pro lidská práva, považuje své více než tříleté působení za úspěšné. Váží si prosazení novely zákona o výkonu trestu a o občanství nebo připraveného antidiskriminačního zákona, který má brzo projednat vláda. "Naproti tomu je zklamáním, že se nepodařilo prosadit přijetí zákona o registrovaném partnerství, jehož vládní návrh Rada vlády pro lidská práva iniciovala, ani posílení práv pacientů obsažené v návrhu nového zákona o zdravotní péči," sdělil Jařab, který se stane spolupracovníkem svého někdejšího nadřízeného, nastupujícího evropského komisaře pro zaměstnanost a sociální záležitosti Vladimíra Špidly. V Bruselu se chce Jařab věnovat rovným příležitostem a ochraně oslabených skupin.

Jařab připomněl, že rada pod jeho vedením vypracovala také zákonnou úpravu systémového dohledu nad všemi místy, kde žijí lidé zbavení svobody, včetně ústavní péče. Soudí, že se podařilo zlepšit renomé České republiky v zahraničí i komunikaci mezi státní správou a veřejností. Přispěly k tomu i kampaně proti rasismu a domácímu násilí.