Je Popeleční středa, věřícím začíná postní doba před Velikonocemi

Dnes je Popeleční středa. V lidové tradici skončil čas masopustu, křesťanům začíná čtyřicetidenní postní období, jehož smyslem je duchovní očista před Velikonocemi. Boží hod velikonoční se slaví první neděli po prvním jarním úplňku, letos vychází na 31. března. Kněží na Popeleční středu udělují věřícím takzvaný popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo. Přijetí popelce je vyjádřením kajícnosti, symbolickým vyznáním viny a hříchu a vůle vnitřně se očistit. Mše s udílením popelce se dnes konají po celém Česku. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě ji večer bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.

Do čtyřicetidenního půstu se nezapočítají čtyři neděle, které se nepovažují za postní dny. Jedinými dny přísného postu jsou v katolické církvi Popeleční středa a Velký pátek. Nejen věřící se mohou také připojit ke starobylé tradici - postní almužně. Ušetřené peníze za odřeknuté požitky mohou věnovat do papírových postních kasiček, které lze vyzvednout ve farnostech. Získaný obnos rozdělí farnosti ve spolupráci s místními charitami lidem v těžké životní situaci - chudým, nemocným a handicapovaným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.