Jihočeský kraj má novou přírodní památku: Klokočínské louky plné vzácných zvířat

Klokočínské louky se staly novou přírodní památkou Jihočeského kraje. Rozhodla o tom rada kraje, která kromě této nové lokality znovu vyhlásila dalších osm zvláště chráněných území, které byly stanoveny většinou v 80. letech minulého století. Klokočínské louky jsou lučním komplexem, který se nachází v nivě říčky Blanice asi 3 kilometry severozápadně od Protivína na Písecku. Jsou unikátním domovem pro širokou paletu vzácných zvířat, například čolka obecného, kuňky obecné nebo vzácných ptáků bahňáků nebo bekasiny otavní. Nová zvláště chráněná lokalita je od roku 2013 zařazena na seznam evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

Jihočeský kraj má aktuálně ve své správě 204 zvláště chráněných území kategorie přírodní památka nebo přírodní rezervace. Na jeho území leží také 76 evropsky významných lokalit a sedm ptačích oblastí.