Step na kopci

Hlaváček jarní, foto: Klára Stejskalová

České středohoří je unikátní krajinou s osamocenými kopci, kopečky, špičatými, oblými, vyššími i jen mírně vyčnívající nad okolní krajinu. Oblík a Raná nedaleko Loun jsou mimořádné i díky tomu, že jejich svahy pokrývá step a tím pádem i vzácné druhy rostlin.

Pohled na České středohoří,  foto: Klára Stejskalová

Paragliding na Rané,  foto: Klára Stejskalová
Před válkou se nad Ranou vznášel orel stepní. Dnes se tu už vzácný dravec nevyskytuje. Jeden z nejzajímavějších kopců ležící nedaleko Loun s téměř kilometr dlouhým hřbetem se třemi vrcholy se stal rájem české aviatiky. Po většinu roku vidíte vysoko nad ním plachtit nadšence na paraglidech, neboli létajících padácích. Na jaře sem kromě letců míří přírodovědci i turisté. Na svazích Rané a sousedního Oblíku rozkvetly vzácné a chráněné druhy rostlin. „To musíte vidět, právě teď kvete hlaváček jarní, hořec nebo koniklec“, dává tip na výlet Svatopluk Prchlík, jeden z místních, který si tuto nádhernou podívanou nenechá nikdy ujít. Na stezce k vrcholu Oblíku ve výšce 509 metrů je poměrně rušno. Unikátní květiny jako právě hlaváček jsou k vidění jen krátké období a pouze na samotném vrcholu.

Přirozené středoevropské stepi se tu drží díky bezlesému charakteru. Lidé je tu po staletí udržovali díky chovu ovcí a koz. „Samozřejmě za socialismu kvůli silným exhalacím, znečištěnému ovzduší řada druhů rostlin a živočichů zmizela. Ale v posledních letech se to změnilo a díky evropským dotacím se sem daří navracet i původní chov,“ vypráví místní znalec.

Oblík a Červený vrch,  foto: Klára Stejskalová
Oblík je podobně jako další středočeské vrchy utvářený čedičem a za původ vděčí vulkanické činnosti. O jeho mimořádném významu z přírodovědeckého hlediska svědčí o to, že je stejně jako sousední Raná Národní přírodní rezervací. Stepní porost se většinou nachází na jižních svazích. Naleznete tu celou řadu kavylů: Kavyl vláskovitý, chlupatý, Ivanův, kavyl olysalý, který je v Česku mimořádně ohrožený. Ze vzácných druhů tu jsou k vidění různé druhy kozinců, divizna brunátná nebo dymnivka dutá. Ve výčtu unikátních a vesměs ohrožených rostlin by se dalo pokračovat. A nejinak je tomu i v případě živočišných druhů. Vzhledem k tomu, že tato oblast Lounska dnes patří k nejsušší lokalitám Česka, se tu vyskytují suchomilní a teplomilní brouci, saranče nebo sklípkánek. Pro turisty jsou ale určitě atraktivnější motýli jako velmi krásný otakárek fenyklový s otakárkem ovocným. Tím absolutně nejkrásnějším je ale při výšlapu na vrchol pohled do kraje na krajinu plnou podobně malebných vulkanických kopečků.

Oblík se objevuje už na rytině Jana Willenbergera z roku 1604 a patří k tak nejstarším vyobrazeným horám Česka. To, že lounští byli na svůj vrch patřičně hrdí, potvrzuje i to, že právě z Oblíku odvezli kámen pro slavnostní zahájení stavby Národního divadla.