Ústecký kraj chce turistům umožnit výhled z hory Říp

Říp
0:00
/
0:00

Hora Říp je již od pradávna symbolem českého národa. Podle legendy zde stanul praotec Čech a určil tak místo kde Češi budou žít. Když podle Kosmovy kroniky shlížel z vrcholu hory, uviděl úrodnou zemi mlékem a strdím oplývající. Kdyby stál na jeho vrholu dnes, z české krajiny by neviděl by vůbec nic, jen stromy a stromy. Více Zdeňka Kuchyňová.

Říp
Říp leží jihovýchodně od Roudnice nad Labem a ční do výše 459 metrů. O jeho významu svědčí i to, že roku 1868 zde byl vyzvednut a do Prahy slavnostně dopraven jeden ze základních kamenů ke stavbě Národního divadla. Dříve byl vrch holý a v 19. století byl Říp cílem mnoha národních poutí a slavností. Poutě se zde konají dodnes, ale když dorazíte na vrchol Řípu, neuvidíte vůbec nic, protože je zcela zarostlý. Situaci chce řešit Ústecký kraj. Společně s ministerstvem životního prostředí chce umožnit z této památné hory výhled do okolí. Jak to na Řípu vypadá, se přesvědčil sám ústecký hejtman Jiří Šulc.

"Když jsem chtěl svým dětem ukázat to, co viděl praotec Čech, když vystoupil na horu Říp a viděl do české kotliny, tak ani z jednoho místa na vrchu Řípu není vidět. Nebude se nic mýtit, nicméně připraví se někde místa, kde je možné do krajiny zajistit výhledy a finanční prostředky by nám na to mohly poskytnout evropské fondy."

Kolik by mohla úprava Řípu stát?

"Ta částka nepřesáhne 2 miliony korun. Tady z toho vidíte, že se nejedná opravdu o žádné mýcení, je to rehabilitace některých porostů."

V případě, že by nebylo možné zasáhnout do zeleně, pak Jiří Šulc připouští možnost malé dřevěné rozhledny, jak se to dělá na řadě jiných vrchů v Českém středohoří. Na vrcholu Řípu osamoceně stojí románská rotudna se sochou sv. Jiří s drakem a kousek od ní výletní restaurace.