Dálnice nebo ochrana přírody?

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Dostavba dálnice D8 přes České středohoří se znovu komplikuje. Krajský úřad totiž musí znovu posoudit výtky ekologů ke stavebnímu povolení, které už jednou zamítl. Nařídil mu to rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Reálně tak hrozí, že se stavební práce na dálnici zastaví. Postup ekologů ostře kritizují lidé z přilehlých obcí, kterým léta jezdí pod okny desítky kamionů denně.

Foto: ČTK
Ekologičtí aktivisté se ale brání. Jak řekl České televizi předseda Dětí země Miroslav Patrik, k dohodě mezi ekology a úřady mohlo za posledních patnáct let dojít už několikrát:

"Za prvé v roce 1996, když jsme zjistili, že varianta s dlouhým tunelem už se nedá posoudit, protože se o ní rozhodlo někde předtím utajeně. Druhý termín byl v roce 2001, kdy ministr Kužvart rozhodoval výjimce vést dálnici přes České středohoří a vypracoval si novou studii o tunelu Kubačka. Mohl v té době prosadit to, aby se postavil tento tunel. Třetí termín byl v roce 2005 při jednání na hejtmanství, kdy jsme navrhli, že necháme být dálnici D8, kromě středního úseku, kde by byl tunel."

Foto: ČTK
Z dálnice D8, která vede přes České středohoří, zbývá dostavět posledních asi třináct kilometrů. Z nynějšího rozsudku soudu vyplývá, že Ředitelství silnic a dálnic České republiky nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení. Firma teď zkoumá rozsudek a ještě nerozhodla, jaká opatření přijme, potvrdila její mluvčí Nina Ledvinová:

"Už jsme obdrželi rozsudek od soudu a naši právníci nyní provedou rozbor rozsudku, na základě kterého přijmeme příslušná opatření. Rozsah opatření, která budeme muset na stavbě přijmout, v tuto chvíli řešíme a budeme o nich informovat veřejnost."

Foto: ČTK
Vzhledem k tomu, že krajský soud zrušil stavební rozhodnutí na dostavbu čtyř kilometrů z Řehlovic, musí se stavba do nového rozhodnutí zakonzervovat. Podle Jiří Mayera, vedoucího Správy Praha, která má dostavbu na starosti, zatím není jasné, jak náročné zakonzervování stavby bude, ani kdy stavba bude hotova:

"Práce jsme pokynem zhotovitele stavby zastavili a v tuto chvíli probíhá jednání o rozsahu konzervací jednotlivých objektů tak, aby přerušení stavby neznamenalo poškození životního prostředí, ztráty na majetku, případně bezpečnosti občanů a tak podobně. Z hlediska zprovoznění výstavby to bude znamenat to bude znamenat určitě posun termínu, ale o jeho změně v tuto chvíli nechci spekulovat."

Podle Petra Moose z Dopravní fakulty ČVUT to přinese nejen technologické problémy, ale také další náklady:

"Nejen technologicky, ale i organizačně ten proces představuje určité složitosti, ale hlavně jsou s tím spojené ekonomické dopady. Můžeme počítat se stamiliony. A pokud k tomu připočteme i ztrátu benefitů, které z dálnice jsou, může to jít až do jednotek miliard."

Případné zastavení stavby by přineslo problémy zejména menším obcím v okolí dálnice. Kamiony by dál jezdily přes ně. Na klid a bezpečí se těšili například ve Velemíně na Litoměřicku:

Foto: ČTK
"Toho, co to zavinil, by tady měli postavit, aby tu silnici přecházel. Někdy to jde, ale jindy tady opravdu čekáme strašně dlouho než přejdeme. Co můžeme dělat? Musíme jen čekat, nic víc."

"36 let tady čekám na to, až tady bude klidná silnice. Prostě se mi to vůbec nelíbí," stěžují si místní lidé.

Přístup ekologů dlouhodobě kritizuje například nezávislý starosta Velemína Jiří Skalický. Jak řekl České televizi, aktivisté podle něj od začátku trvali na nereálné variantě a připravili se tak o možnost do dostavby úseku včas zasáhnout:

Dálnice D8 u Lovosic,  foto: Miraceti,  Creative Commons 3.0
"Ekologické organizace nevyužily možnost se aktivně účastnit územního řízení, nevyužily možnost umístit stavbu jinam než bylo posléze územním řízením rozhodnuto. Jejich varianta byla taková, že přes České středohoří se nebude a nesmí stavět, protože to je ze zákona zakázáno. Bylo to nerealistické rozhodnutí. Oni se tím připravili o možnost aktivně ovlivnit umístění stavby a její provedení. Bylo, dá se říct, bez nich rozhodnuto, kudy stavba povede."

Krajský úřad Ústeckého kraje musí do dvou měsíců vydat rozhodnutí o platnosti stavebního povolení na dostavbu pětikilometrového úseku dálnice D8. Rozhodnutí ale mohou opět napadnout ekologičtí aktivisté. To by dostavbu dálnice mohlo opět oddálit. Hejtmanka ústeckého kraje, sociální demokratka Jana Vaňhová doufá, že k tomu nedojde:

Jana Vaňhová
"Ta stavba je takřka před koncem, chybí pouhé čtyři kilometry k dokončení, aby se propojily jednotlivé dostavené úseky. Myslím, že je to nerozum. Každý takový nerozum stojí český stát a českého poplatníka peníze."

Pokud by ekologičtí aktivisté trvali na opětovném vypracování studie vlivu dálnice na životní prostředí, protáhla by se dostavba dálnice D8 až o tři roky.