Podzim v pražské rezervaci Divoká Šárka

Divoká Šárka, foto: Marion Galard

Divoká Šárka je skalnaté údolí na severozápadním okraji hlavního města. Tato přírodní rezervace s romantickými údolími, lesy, loukami, zříceninou, kostelíkem sv. Matěje, potokem a koupališti je tradičním výletním místem Pražanů.  

Divoká Šárka - pohled na místa,  kde bývalo v raném středověku slovanské hradiště. Foto: Marion Galard

Přírodní rezervace Divoká Šárka se nachází území městské části Praha 6, na skalnatých úbočích Šáreckého potoka a na stepích nad ním, které přecházejí do rozsáhlého lesa. Celek vytváří jeden z nejrozsáhlejších pražských parků.

Malebné skalnaté údolí je spojováno s legendou o Šárce a Ctiradovi, která se údajně ve zdejších lesích odehrála. V 7.-9. století bylo na území Divoké Šárky významné slovanské hradiště. Od středověku zdejší lesy postupně mizely a území se změnilo na zemědělsky využívanou půdu – na pole, sady, vinice a pastviny se stády ovcí. Na přelomu 19. a 20. století bylo údolí uměle zalesněno.

Vodní nádrž Džbán,  foto: archiv ČRo - Radio Prague International

Šárka se stala oblíbeným cílem horolezců i letních výletů za vodou. V létě se tu můžeme osvěžit v přírodním koupališti Džbán i v dalším plaveckém bazénu, napájeném vodou z okolních pramenů. Přírodní rezervace je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou z Dejvic. Územím prochází celá řada turistických stezek, které nás zavedou až do přilehlých čtvrtí Baba, Nebušice a Suchdol.

Od roku 2005 se v Divoké Šárce pořádají letní operní představení. Navazují na tradici dvacátých let minulého století, kdy v parku fungovala letní scéna Národního divadla.

14
50.099114080000
14.319198120000
default
50.099114080000
14.319198120000
Autor: Marion Galard
klíčová slova:

Související