K odpálení ohňostroje bude nutný souhlas majitele pozemku

Sněmovna neprodloužila ze dvou na pět dní lhůtu pro ohlašování profesionálních ohňostrojů obcím a hasičům, jak požadoval kabinet. Pořadatelé ale budou muset mít k odpálení ohňostrojů podle novely zákona o pyrotechnice, kterou poslanci schválili, souhlas vlastníka pozemku. Předloha míří k posouzení do Senátu. Souhlas vlastníka parcely bude muset být písemný. Novela má také zavést systém sledovatelnosti pyrotechnických výrobků. Výrobce bude muset pyrotechnické výrobky označovat registračním číslem a zároveň bude povinen vést evidenci těchto čísel. Norma rovněž stanoví množstevní limity pro skladování pyrotechnických výrobků při prodeji. Pro prodejní místnost je stanoven limit 80 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek. V případě tzv. příručních skladů se limity liší podle způsobu skladování od 200 do 750 kilogramů.