Kabinet schválil navýšení rozpočtu MZe o miliardu kvůli povodním

Vláda schválila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství (MZe) o 1,03 miliardy korun na odstranění povodňových škod v resortu. Povodně na přelomu května a června způsobily podle MZe na vodohospodářském majetku, v lesích a zemědělství škody přesahující 1,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství požadovalo navýšení své kapitoly celkem o 950 milionů korun. O dalších 80 milionů na opravu povodněmi poškozených vodovodů a kanalizací pro MZe zažádalo vládu ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Finanční prostředky budou poskytnuty pouze subjektům, které o ně požádají. Žadatelé budou muset předložit protokoly dokazující výši škod. Případné finanční podpory do lesnictví a zemědělství budou podmíněny souhlasem Evropské unie. Peníze bude možno čerpat do roku 2013.

Autor: Peter Gabaľ