Kardinál Coppa ve Křtinách zahájil oslavy výročí poutního místa

Ve Křtinách na Blanensku začala hlavní část letošních celoročních oslav 800. výročí události, kterou si křesťané připomínají jako zjevení Panny Marie. Slavnostní mši odsloužil vatikánský kardinál a bývalý apoštolský nuncius v Česku Giovanni Coppa, jenž k lidem v plném poutním kostele promlouval jejich mateřskou řečí. Jako připomínka tohoto dne zůstanou ve Křtinách nová boží muka před budovou ředitelství Školního lesního podniku Masarykův les. Architekt Zdeněk Eichler boží muka navrhl jako hold lesníků zdejší krajině a dřevu, ale také jako poděkování dlouholetému křtinskému faráři Tomáši Prnkovi. Oslavy jsou ve Křtinách rozloženy na celý letošní rok. Skončí až v listopadu děkovnou mší. Hlavní svatodušní pouť připadá na 23. května a zúčastní se jí současný apoštolský nuncius Diego Causero.

Panna Maria se podle křesťanské tradice zjevila roku 1210 v Bukovince nedaleko Křtin na rozkvetlém kaštanu. Věřící prý tehdy také našli dvoumetrovou sochu Panny Marie. Největší rozkvět poutí a mariánské úcty zažívaly Křtiny v 17. a 18. století. Kostel Jména Panny Marie stojí v místech, na nichž kdysi podle legend křtili první křesťany svatí Cyril a Metoděj.

Autor: Peter Gabaľ