Skutečná podoba Jana Nepomuckého se tváři z barokních soch nepodobá

Plastika v Nepomuku vychází ze skutečné podoby Jana Nepomuckého, foto: ČTK / Miroslav Chaloupka

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Od jeho svatořečení uplynulo 290 let. Odhaduje se, že na celém světě existuje na 66.000 zpodobnění Jana Nepomuckého.

Tradiční zpodobnění Jana Nepomuckého,  foto: Kristýna Maková,  archiv ČRo - Radia Praha

Plastika v Nepomuku vychází ze skutečné podoby Jana Nepomuckého,  foto: ČTK / Miroslav Chaloupka
Podlouhlá tvář, delší vlasy, vousy, nad hlavou pět hvězd. Tak je svatý Jan Nepomucký zobrazován. Světcův kult však začal v období baroka, kdy jeho skutečnou podobu nemohl nikdo znát.

Bronzová plastika v Nepomuku je tak zřejmě jediná, kdy světec nemá vousy. Podle odborníků totiž kněz ve 14. století svým účesem dával najevo svůj církevní stav. Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost.

Jak tedy vypadl Jan Nepomucký doopravdy?

"Vidíte, že je hladce oholen, má poměrně krátkou tonzuru, která ho už na první pohled určuje do nějakého duchovního řádu. Při pohledu zepředu je vidět na dolní čelisti asymetrie. Při pohledu zezadu hlavně na lebku je vidět celková asymetrie té mozkové části," uvedla antropoložka Eva Vaníčková.

Plastika vznikala podle dokumentace antropologa Vlčka

Repliky ostatků sv. Jana Nepomuckého,  foto: archiv Západočeské univerzity
Světec měl podlouhlý obličej, užší nos a oči posazené blízko u sebe. Podobu Jana Nepomuckého antropologové rekonstruovali podle rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, které v 70. letech 20. století pořídil antropolog Emanuel Vlček. Dostat se k originálním ostatkům ve Svatovítské katedrále není možné. Vycházeli tak z Vlčkových nákresů, měření, fotografií a rentgenových snímků. Kdyby měli možnost pořídit sken originálních kosterních ostatků, byla by tvář ještě reálnější.

Na vzniku bronzového Jana Nepomuckého se podílel také Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea.

"Na základě těch údajů mě Eva Vaníčková vedla k tomu, abych správně určoval, jaký tvar by mělo mít oko, co může tvar kosti způsobit v měkké tkáni. Mezitím jsme dělali ještě další projekty. Vždy je dobré si od toho odpočinout, aby si odpočinulo hlavně oko. Když člověk na tom delší dobu nedělá, tak potom vidí ty chyby."

Rozhodující peníze dal dárce ze Slovenska

Kateřina Dobrovolná,  foto: ČTK / Miroslav Chaloupka
S myšlenkou zjistit, jak jeden z českých zemských patronů vypadal, přišli v Nepomuku v roce 2017, nemohli ale sehnat potřebných 150.000 korun.

"Najednou se tu zjevil pán ze Slovenska, že se o nás dozvěděl v časopisu Epocha, a přispěl nám 70 tisíci korunami. Hlavně díky němu se to celé uskutečnilo," uvedla bývalá ředitelka Svatojánského muzea v Nepomuku Kateřina Dobrovolná, která s nápadem na vznik bronzové plastika Jana Nepomuckého přišla.

I pro nepomuckého faráře Jiřího Špiříka je zajímavé, jak skutečně historická osobnost vypadala: "Neuctíváme tu sochu nebo obraz, nebo tu přesnou historickou podobu, ale uctíváme to, co na něm bylo dobrého, co způsobilo, že je hodný následování."

Zpovědní tajemství, nebo hlas proti králi?

Prst na ústech odkazuje na legendu o zpovědi královny Žofie,  foto: Krabat77,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
Jan Nepomucký se postupně zařadil mezi nejvýznamnější české světce. Je patronem právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, zpovědníků a mostů. A pro katolíky symbol mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti. Jsou mu zasvěceny desítky kostelů a nejen v Čechách a na Moravě, ale i v Rakousku, Německu, Itálii, Španělsku či jižní Americe.

Jeho socha s typickými pěti hvězdičkami okolo hlavy sleduje život v nejedné vesnici. Pět hvězd bývá ještě zdůrazněno prstem na ústech. Jan byl totiž podle legend zpovědníkem královny Žofie, manželky Václava IV. A ačkoli jej král mučil, aby prozradil zpovědní tajemství, Jan vydržel. Jiná teorie říká, že ho nechal mučit, protože potvrdil volbu nového opata v Kladrubech proti vůli krále. Janovo tělo pak bylo shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Našli ho rybáři a podle legendy se na hladině objevila koruna z pěti hvězd.

Jan Nepomucký byl kanonizován 300 let po své smrti. Když byla vyndána z hrobu jeho lebka, vypadla z ní hmota, kterou tehdejší komise určila jako dochovaný jazyk. To ještě více podpořilo legendu, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Ve dvacátém století zkoumal ostatky Jana Nepomuckého antropolog Emanuel Vlček. Dospěl k názoru, že jde o suchou mozkouvou tkáň.