Slavnosti Navalis připomněly patrona mostů a řemesel spjatých s vodou

Procesí na Karlově mostě přenáší sochu sv. Jana Nepomuckého