630 let od umučení Jana Nepomuckého

Praha, Břevnovský klášter

Jeden z českých zemských patronů, generální vikář pražského arcibiskupa byl brutálně umučený na rozkaz krále Václava IV. Již v roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 byl prohlášen za svatého.

Mučednická smrt sv Jana Nepomuckého | Foto: Jerzy Strzelecki,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Traduje se, že byl umučen proto, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství královny Žofie. Ve skutečnosti byl spíše obětí mocenských bojů. Poslední kapkou bylo, když Jan potvrdil nového opata kladrubského kláštera tak rychle, že král, čekající několik let na smrt předchozího opata, nestačil vznést formální námitky a dosadit svého člověka.

Ať už byly důvody umučení mocenské boje nebo nařčení z prozrazení zpovědního tajemství, podstatná je idea o „držení jazyka za zuby“. Ta vyjadřuje poctivost, zásadovost, spolehlivost. To je odkaz tohoto světce, patrona zpovědníků, poutníků a šťastného návratu, lodníků a ochránce proti povodním.

Dnes mu jsou zasvěceny stovky kostelů a kaplí a tisíce jeho soch nacházíme nejen ve střední Evropě, ale i v Itálii, Španělsku a také v zámoří - v Jižní Americe, Africe, Asii. Jeho atributy jsou kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, krucifix v pravici, palma, kniha, prst na ústech. Celkem se nachází v Evropě přes 30 tisíc jeho realizací, ve světě pak zhruba 66 tisíc podob.

klíčová slova:

Související