Svatojánské oslavy nejen v Nepomuku

Svatý Jan Nepomucký

Oslavy 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého jsou v rodném Nepomuku největší událostí v historii městečka. Svatojánské poutě a oslavy připomínají nejznámějšího českého světce po celém světě.  

Relikvie sv. Jana Nepomuckého | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Jan Nepomucký zemřel roku 1393. Jako generální vikář se ocitl přímo v centru mocenského boje mezi církví a králem. V jedné z mnoha rozepří mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna skončil Jan z Pomuku a tři další Jenštejnovi hodnostáři na mučidlech. Jan utrpení nepřežil. Podle Václava Česáka, předsedy Matice sv. Jana Nepomuckého, už nález jeho těla na hladině Vltavy pár dní po jeho smrti byl zázrak. „Křížovníci z dnešního Křížovnického náměstí v Praze vylovili jeho tělo, tím, že nad ním svítilo pět hvězd. Je to jediný světec kromě Panny Marie, který má ve svatozáři hvězdy. V lidech to vyvolalo určitou duchovní úctu k tomu člověku.“

Václav Česák | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Jan Nepomucký byl vynikající právník, působil i jako rektor na Univerzitě v Padově. Byl i velký filantrop, dával dvě třetiny svých příjmů chudým a potřebným. To víme proto, že byl precizním úředníkem, který si vše zapisoval.

„Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že památka na něj byla od jeho mučednické smrti uctívaná. Stal se nejenom světcem, ale i silným symbolem pro české vlastence. Když tu nastala doba rekatolizace, která trošku vznikla chaosem husitství, tak Karel VI. Habsburský věděl, že nepokoje se musí srovnat tím, že vyzdvihne právě tuto silnou osobnost. Nastal jeho kanonizační proces a v roce 1729 byl svatořečen. Stal se poté velikým symbolem v celé Evropě a misiemi se to začalo šířit po celém světě,“ říká Václav Česák.

Kult sv. Jana Nepomuckého se rozšířil do celého světa

Sochy sv. Jana Nepomuckého v nepomuckém muzeu | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Svatý Jan Nepomucký byl po matce Čech, ale jeho otec byl Němec. I proto kult Jana Nepomuckého převzaly  německé země. Habsburkové, v té době nejmocnější panovnický rod, za podpory dominikánské a jezuitské misie rozšířily kult Jana Nepomuckého do celého světa včetně Brazílie nebo Mexika. „Žádný Čech není ve světě tak známý. I když my sami si to často neuvědomujeme. Měli jsme tady ten komunistický klín zaražený do naší historie. Víme o kultu Pražského jezulátka, který hlavně jezuité, tedy František Xaverský hodně rozvezli do světa. Kdybychom de facto zmapovali svět, tak Jan Nepomucký kult Pražského Jezulátka ještě překonal“, je přesvědčený Václav Česák. „Zároveň to je most mezi národy a lidmi. I my tady máme úžasné kontakty s lidmi z celého světa. Naší nejaktivnější partneři jsou Brazilci, kteří sem před pandemií jezdili čtyřikrát do roka, to už o něčem svědčí.“

Největší událost v novodobé historii

Město Nepomuk | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Letos na konci května uplyne 300 let od beatifikace. Oslavy v rodném Nepomuku odstartovaly první poutí 20. března, kdy bylo výročí umučení. Ta vyvrcholila koncertem Tomáše Hály, muzikanta a dirigenta, jenž se zabývá přímo gotickou hudbou, kterého na gotické dechové nástroje doprovodil Mario Messany. „Hráli skutečnou gotickou hudbu Johánka z Nepomuku. Zajímavé bylo, že zazněly i hymny arcibiskupa Jana z Jenštejna. To byl arcibiskup, pod kterým sloužil svatý Jan Nepomucký a on se po jeho mučednické smrti uchýlil do ústraní a skládal básně a hymny. K tomu měl přednášku profesor Jan Royt z Karlovy univerzity právě o Janu z Jenštejna,“ vypočítává Václav Česák, který bude mít také výstavu soch svatého s pěti hvězdami. „Teď tu máme výstavu „Velehrad nás volá“ o slavné pouti v roce 1987, která odstartovala rozklad komunistického státu. Budeme pokračovat dalšími výstavami, které se budou zaobírat perzekucí církve a věřících za dob totality, na kterých spolupracujeme s Ústavem pro studium totalitních režimů. Protože něco podobného s Václavem IV. zažil i Jan Nepomucký.“

Hlavní pouť 16. května

Strop v kostele sv. Jakuba Většího,  kde byl Jan Nepomucký pokřtěn | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Celebrovat ji bude kardinál Dominik Duka za účasti všech českých a moravských biskupů. Do Nepomuku zavítá i papežský nuncius Dominik Balvo. V kostele sv. Jakuba Většího, kde byl Jan Nepomucký pokřtěn, se uskuteční modlitba s Plzeňskou filharmonií, kde zazní skladby Františka Xavera Thuriho na téma Jana Nepomuckého. 30. května, den před výročím blahořečení, se bude konat koncert místní rodačky Evy Urbanové. V rámci oslav bude před Nepomukem odhalena socha, která byla zázračně nalezena v obci Lnáře. Tam se nachází klášter, který patří bosým augustiniánům. Takže příjezdu od Budějovic a z Plzně budou, že řidiči hned vědět, že přijíždějí do rodiště Jana Nepomuckého.

Obnova tradičních svatojánských poutí

Slavnosti v brazilském městě São João Nepomuceno | Foto: David Koubek,  Český rozhlas

„Svatojánské poutě se v podstatě děly i za komunismu. Nebylo to ale v takové síle. Před 15 lety se v Praze obnovily Navalis, staré barokní slavnosti ke Svatému Janu Nepomuckému. Ty navštěvuje obrovské množství lidí nejenom z Čech, ale z celého světa“, pochvaluje si předseda Matice sv. Jana Nepomuckého při rozhovoru v kostele v Nepomuku. „Když se podíváme do jiných zemí, někdy mi to bylo i líto, když jsem viděl, jaké slavnosti jsou v brazilském městě São João Nepomuceno, které se jmenuje po Janu Nepomuckém. Tam to opravdu slaví v tom svém stylu samby, rumby a ty poutě jsou obrovské. Ale věřím, že s těmi výročími 300 let blahořečení, svatořečení a díky Navalis, se dostáváme na úroveň katolických jihoamerických zemí.“

Obrazy ze života sv. Jana Nepomuckého | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International
10
49.485117200000
13.582312500000
default
49.485117200000
13.582312500000
klíčové slovo: