Nepomuk sbírá sochy sv. Janů Nepomuckých

Saint John of Nepomuk statue on Charles Bridge

Fotoklub v Nepomuku se pustil do zajímavé akce. Sbírá fotografie soch sv. Janů Nepomuckých. Tento světec se zde kolem roku 1340 narodil. Tehdy se však Nepomuk jmenoval Pomuk a náležel nedalekému klášteru Zelená Hora. Více už místostarosta Pavel Jiran.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze
"Vznikla společná myšlenka zdokumentovat postupně sochy sv. Jana Nepomuckého, ať jsou kdekoliv. Nejenom v Nepomuku a jeho okolí, ale i v jiných částech naší země a v zahraničí."

Kolik fotografií už máte?

"V současné době to odhaduji na nějakých 300 až 350. Protože víme dobře, že sv. Jan Nepomucký a jeho sochy jsou známy a stojí na tisících místech, tak chceme tuto databázi doplňovat prostřednictvím nově připravovaných internetových stránek města Nepomuku. Chtěli bychom jako rodiště sv. Jana Nepomuckého vytvořit největší databázi jeho soch. Není tu účel zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů, ale učinit pro naše město a největšího rodáka to, co by si zasloužil."

Jakou sochu má Jan Nepomucký u vás v Nepomuku?

"Není tu jen jedna socha. Tu nejlépe viditelnou máme samozřejmě uprostřed našeho náměstí, ale těch soch je v Nepomuku celá řada. Máme na hrázi Špitálského rybníka kapli sv. Jana Nepomuckého, kostel v jehož hlavním oltáři je stříbrná socha sv. Jana Nepomuckého. V nice Nepomuckého muzea je opět sv. Jan Nepomucký, v okolí cestou na Zelenou horu je studánka, kterou opět střeží sv. Jan Nepomucký a našly by se sochy v nejbližším okolí další a další."

Jan Nepomucký byl generálním vikářem pražské arcidiecéze. Zemřel během mučení na staroměstské rychtě a jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu. Za Janovou smrtí údajně stojí spor o jmenování biskupů. Některé prameny hovoří o tom, že Jan kritizoval samotného krále, jiné říkají, že nechtěl králi vyzradit zpovědní tajemství královny. Sochy sv. Jana Nepomuckého jsou po celém světě.

"Zatím ho máme z Evropy. Sv. Jan Nepomucký pronikl samozřejmě do celého světa. Víme, že se jeho sochy vyskytují i v jižní a střední Americe. Dokonce i v Asii, například i v Japonsku, tak věříme, že přes internet se k nám dostanou i opravdu velice vzdálené sochy sv. Jana Nepomuckého."

Jeho socha stojí i na Karlově mostě a radnice v Nepomuku usiluje o to, aby se zde turisté dozvěděli, že 120 kilometrů od Prahy je kostel s oltářem na místě jeho rodné chalupy. Město už navázalo spolupráci se Zdeňkem Bergmanem, který by měl ve svém muzeu pod Karlovým mostem zřídit také expozici věnovanou svatému z Nepomuka.

10
49.485117200000
13.582312500000
default
49.485117200000
13.582312500000