V Nepomuku uložili relikvii posledního českého krále. Velká pocta pro rod Habsburků, říká arcivévodkyně

Pouť připomínající 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého a uložení relikviáře s ostatky posledního českého krále Karla I. Rakouského. 19. března 2023, Nepomuk

Nepomuk na Plzeňsku si připomněl výročí 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Vrcholem jarní pouti byla mše, při které byl do kostela sv. Jana Nepomuckého slavnostně uložen ostatek posledního českého krále, Karla I. Rakouského. Pro Nepomuk je to velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen.

Karel I. Rakouský byl poslední panovník z Habsburské dynastie. Na trůn usedl v roce 1916 po smrti svého prastrýce císaře Františka Josefa a měl velké plány - usiloval o rychlé uzavření míru a obnovení parlamentního života v zemi. Reformy se mu ale prosadit nepodařilo. Když monarchie o dva roky později prohrála válku, musel se vzdát moci. Zemřel na zápal plic ve 34 letech v exilu na Madeiře, kam se uchýlil s manželkou Zitou i celou rodinou a kde je také pohřben.

Pouť připomínající 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého a uložení relikviáře s ostatky posledního českého krále Karla I. Rakouského. 19. března 2023,  Nepomuk | Foto: Miroslav Chaloupka,  ČTK

Relikvií, která byla v Nepomuku slavnostně uložena, je část Karlova žebra, která byla získána při komisionálním otevření jeho hrobu na Madeiře. O jejím darování farnosti Nepomuk rozhodl arcivévoda Lorenc, tedy vnuk Karla I. a zároveň belgický princ, který žije v Bruselu. Ten dostal od své babičky, císařovny Zity, pověření pečovat o duchovní stránku odkazu svého dědečka.

Slavnostního uložení relikvie Karla I. se v Nepomuku zúčastnila řada významných hostí, jako například hrabě Karel Eugen Czernin, kněžna z Lobkowicz či zástupci Řádu Svatého Jiří. Nechyběla ani zástupkyně rodu Habsburků - arcivévodkyně Camilla Habsbursko-Lotrinská.

„Našemu rodu je ctí, že jedna z relikvií blahoslaveného Karla I. Rakouského může být darována Nepomuku. Nechť je jejím prostřednictvím vyprošen mír nejen městu, ale i celé Evropě,“ pronesla během mše svaté.

Autor relikviáře sochař Václav Česák | Foto: Miroslav Chaloupka,  ČTK

Také pro Nepomuk je to podle místostarosty obce Pavla Motejzíka velká pocta, protože počet relikvií je v současné době celosvětově uzavřen. Relikvie byla uložena v novém relikviáři, který pro kůstku vytvořil sochař Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

„Bronzový podstavec relikviáře a horní část z barevných skel vychází z doby Karla I., kde hlavním znakem avantgardního umění byl především kubismus a modernismus,“ popsal Česák. Kapsle s částí žebra je uložena v horní části, který je vytvořena z barevného polyakrylátu. K ní směřují dvě propletené modernistické bronzové ratolesti – olivová, která je symbolem míru, a lipová, která vyjadřuje vztah Karla I. k Čechám.

Vřelý vztah k Česku

Idea uložení relikvie Karla I. Rakouského do kostela v Nepomuku vznikla při příležitosti 100. výročí úmrtí posledního z českých panovníků, které bylo loni. Tehdy byla také relikvie Karla I. slavnostně uložena v kapli sv. Víta na Pražském hradě.

Karel I. | Foto: Wenzl Weis,  Wikimedia Commons,  public domain

V Česku Je několik kostelů, kde relikvie Karla I. byly instalovány. Mimo jiné v olomoucké katedrále sv. Václava, v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi nebo v kostele svatého Gotharda v Bouzově. Kromě toho je v mnoha kostelech vystaven portrét blahoslaveného Karla.

Karel měl totiž podle historiků k Česku vřelý vztah. Nejenže dobře mluvil česky, prožil zde vojenská i studentská léta a také v Česku poznal svou ženu Zitu. Dokonce se plánoval v Česku uchýlit po skončení války, proto koupil v roce 1917 brandýský zámek. V Nepomuku sice nikdy nebyl, ale rod Habsburků sv. Jana Nepomuckého uctíval.

„Bohužel Karel kvůli první světové válce a svému předčasnému úmrtí Nepomuk navštívit nestihl, ale všichni Habsburkové, kteří byli na českém trůně, Nepomuk navštívili. Dochovaly se o tom záznamy ve farních kronikách, dokonce je tam citováno, že jedno oko nezůstalo suché a jedno srdce nepohnuté,“ řekl ČTK nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.

Podle něj si může ostatek prohlédnout kdokoliv. „Bude uložen v kostele na čestném místě, na bočním oltáři. Když nebude během mše možné se do kostela podívat, bude relikviář vystaven s takovou malou expozicí rodu Habsburků ve Svatojánském muzeu Nepomuk,“ prozradil místostarosta.

13
49.4840045273
13.577375561
default
49.4840045273
13.577375561
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • 630 let od umučení Jana Nepomuckého

    Jeden z českých zemských patronů byl brutálně umučený na rozkaz krále Václava IV. Už v roce 1721 byl Jan Nepomucký blahořečen a 1729 byl prohlášen za svatého.