Putování za svatým Janem Nepomuckým

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Jan Nepomucký se narodil a celé své dětství strávil v městečku Nepomuk. Za Janova života se město jmenovalo Pomuk, na Nepomuk bylo přejmenováno až později, což ale s místním světcem nijak nesouvisí. Dodnes se zde zachoval kostel svatého Jakuba většího, kde byl Jan Nepomucký pokřtěn. Na místě jeho rodného domu se dnes nachází poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, kam se půjdeme podívat nejdříve.

0:00
/
0:00
Štěpánka Kodýdková | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Právě tento kostel je pochopitelně centrem oslav beatifikace Jana Nepomuckého, ke které došlo před 300 lety. Našimi průvodci budou Štěpánka Kodýdková, ředitelka Svatojánského muzea a Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

Š.Kodýdková: „Nacházíme se v kostele sv. Jana Nepomuckého, je to poutní chrám zasvěcený tomuto světci. Ten kostel je vybudovaný na místě, kde kdysi stával rodný domek svatého Jana Nepomuckého. Základní kámen byl položen v roce 1639 Františkem Matyášem ze Šternberka. Kostel byl původně zasvěcen svatému Janu Křtiteli, kterého i vidíme na nahoře na oltáři. Zasvěcen sv. Janu Nepomuckému byl až po jeho kanonizaci v roce 1729. Když popojdeme dopředu, uvidíme centrální oltář, na kterém je socha svatého Jana Nepomuckého v životní velikosti. Dole na oltáři ve skleněných oválech jsou ostatky tohoto svatého. V prostřední části kostela je oltář, který podle legendy stojí na místě, kde byla Janova kolébka, proto se oltáři říká Svatojánská kolébka. Také tady máme čtyři zajímavé obrazy s výjevy z Janova života. Na prvním obraze je Janovo narození. Na druhém obraze vidíme, jak Jan Nepomucký zpovídá královnu Žofii. Na třetím je vyobrazeno Janovo mučení a na posledním obraze vidíme Janovo svržení do Vltavy. Když se podíváme nahoru, uvidíme zajímavý nový lustr, který zde byl instalován před rokem a ve tvaru svatozáře s pěti hvězdami, protože Jan Nepomucký má ve svatozáři pět hvězd.

Oltář v místech,  kde podle legendy stála kolébka Jana Nepomuckého | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

V roce 1734 kostel nepostačoval potřebám poutníků, takže byl zvětšen a přestavěn Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem do dnešní podoby.

Dnes kostel dokáže pojmout všechny poutníky? Kostel je to poměrně malý?

V.Česák: No, při těch hlavních poutích by se nám hodilo, kdybychom kostel mohli zvětšit… Prozatím mám připravenou žádost, že bychom chtěli kostel povýšit na baziliku minor. Nejlépe do roku 2029, uvidíme, jak to dopadne.

Kostel sv. Jana Nepomuckého | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Také je překvapující, že v tak významném kostele nejsou žádné fresky…

V.Česák: Takový byl záměr architekta. Ale uvažovali jsme, že by v hlavním presbytáři mohla být nějaká freska ze života svatého Jana Nepomuckého. To je ale otázka času, peněz a jednání s památkáři.

V Nepomuku je i další významný kostel, bezprostředně spojený se svatým Janem Nepomuckým. V kostele svatého Jakuba staršího byl Nepomucký pokřtěn. Nicméně ani přímá spojitost se svatým neuchránila kostel od zkoušek osudu.

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Š.Kodýdková: Ve 14. století kostel sloužil svému účelu, v době josefínských reforem byl kostel odsvěcen, pak byl prodán městu a byla zde sýpka obilí. Až v roce 1860 díky donátorům ze Zelené Hory byl kostel nově vybaven, byl pořízeny oltář a vitráže. V 50. letech 20.století tady byl velký požár, díky němu byly ale paradoxně objeveny stropní fresky. Na pravé straně oltáře vidíme sochu svatého Jana Nepomuckého a přímo před námi je procesní socha, kterou každoročně vozíme na slavnosti Navalis do Prahy.

Jsou v Nepomuku hrdí na svého nejslavnějšího rodáka?

Procesní socha sv. Jana Nepomuckého | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

V.Česák: „No, samozřejmě musíte brát v potaz, že jsme tady měli komunistickou minulost. Náboženským, křesťanským kultům komunisté zasadili silnou ránu. Na druhé straně tu byla obrovská armádní posádka, která tady živila spoustu lidí. Odbourat tohle dědictví není úplně jednoduché. Myslím si, že Matice už v tom udělala mnoho práce. Lidé si tady začínají uvědomovat, že každé jiné město by bylo rádo za takový, moderně řečeno PR, jako má Nepomuk. Svatý Jan Nepomucký pozdvihuje tohle provinční městečko na mezinárodní úroveň.  Potřebuje to svůj čas, ale myslím, že tohle povědomí tady už vzniká.“

10
49.485117200000
13.582312500000
default
49.485117200000
13.582312500000
Autor: Libor Kukal
klíčové slovo: