Klaus: OSN nepotřebuje nové úkoly, naopak by měla zeštíhlit

Organizace spojených národů podle českého prezidenta Václava Klause nepotřebuje nové úkoly. Její dosavadní zaměření je dostatečné. Reakcí na nedávnou ekonomickou krizi by nemělo být posilování mezinárodních institucí, včetně OSN, ale naopak jejich zeštíhlení, řekl Klaus ve všeobecné rozpravě na 65. zasedání Valného shromáždění OSN. Jejím tématem je reforma role OSN v globálním vládnutí. Podle českého prezidenta ale úlohou organizace není usilovat o globální vládnutí, či v něm dokonce hrát ústřední roli. "Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se - bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly - snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by OSN usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany," řekl český prezident ve zhruba desetiminutovém vystoupení.

Podle Klause protikrizová opatření vycházejí z představy, že trhy selhaly a že správnou cestou je větší regulace trhů. Příští krizi ale podle něj vládní regulační intervence nezabrání. Naopak prý poškodí trhy a s nimi i šanci na budoucí růst jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Řešením podle něj nejsou ani ochranářská opatření jednotlivých států. Řešení Klaus nevidí ani v zavádění více byrokracie či vzniku nových státních či nadnárodních institucí nebo v pokusech o globální vládnutí. "Naopak. Mezinárodní organizace, včetně Spojených národů, by měly snižovat své výdaje, zmenšovat počet svých úředníků a ponechat řešení na vládách členských států, které jsou občanům těchto zemí přímo zodpovědné," uvedl český prezident.

Organizace spojených národů by si tak neměla hledat novou misi. "Cíle OSN by měly zůstat takové, jaké byly definovány původní Chartou OSN," řekl Klaus. Dodal, že jde o udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi zeměmi a zabezpečování mezinárodní spolupráce při řešení mezinárodních konfliktů. Reformu podle Klause nicméně potřebuje Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, aby lépe odrážela podmínky ve světě v 21. století. "Je frustrující, že diskuse o těchto změnách probíhají už 16 let bez výsledku. Je na čase, aby přinesly konkrétní výsledky a Česká republika je připravena je podpořit," podotkl Klaus.

Autor: Peter Gabaľ