Prezident volá po štíhlejší OSN

Foto: ČTK

Organizace spojených národů nepotřebuje nové úkoly. Její dosavadní zaměření je dostatečné. Naopak by měla zeštíhlet. V projevu k Valnému shromáždění OSN to mimo jiné uvedl český prezident Václav Klaus.

Václav Klaus před newyorským sídlem Valného shromáždění OSN,  foto: ČTK
Václav Klaus v New Yorku mimo jiné prohlásil, že světová organizace by neměla mít příliš velké ambice při řešení globální ekonomické krize. Českému rozhlasu k tomu řekl:

"Já si nemyslím, že OSN má řešit ekonomickou krizi, na to jsou jiné instituce. OSN trošku také naznačuje formu přístupu, a já si myslím, že dneska už všichni pochopili, že reakce na světovou ekonomickou krizi, která vznikla v panice, strašně rychle, byla tím, čemu se anglicky říká overkill. Prostě to byl pokus zabít jednu věc, ale vytvořit si další, úplně nové problémy, které se potom vymstí. A myslím, že svět je teď právě v této chvíli, kdy si to začíná výrazně uvědomovat a ví, že něco přestřelil."

Podle českého prezidenta úlohou OSN není usilovat o globální vládnutí, či v něm dokonce hrát ústřední roli. "Místo, aby se OSN stále více stávalo zdrojem finančních prostředků pro různé, často velmi sporné nevládní organizace, které se - bez jakékoliv povinnosti skládat účty a bez jakékoliv kontroly - snaží profitovat z aktivit OSN, mělo by OSN usilovat o to, aby bylo účinnou organizací reprezentující státy a jejich občany,"řekl český prezident ve zhruba desetiminutovém vystoupení v angličtině. V souvislosti se světovou ekonomickou krizí Václav Klaus také odmítl přílišné státní zásahy do ekonomiky:

"Já myslím, že všichni pochopili, že státní zásahy byly přestřelenou věcí, daleko přehranou, zbytečně přehranou, která má dlouho bude mít své nepříjemné důsledky. Takže já neříkám nic nového, a určitě není projev na Valném shromáždění OSN šancí k nějakému revolučnímu vystoupení."

Václav Klaus během projevu,  foto: ČTK

Organizace spojených národů by si neměla hledat novou misi. "Cíle OSN by měly zůstat takové, jaké byly definovány původní Chartou OSN,"řekl Václav Klaus, přičemž jmenoval udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjení přátelských vztahů mezi zeměmi a zabezpečování mezinárodní spolupráce při řešení mezinárodních konfliktů.

Na Valném shromáždění prezidentu Klausovi nejvíce vadí, že je to trochu monolog, a uvítal by v tom směru změnu:

"Kéž by něco takého bylo. To znamená, že by asi bylo potřeba, aby se zrušily takové ty týden trvající předkonference před Valným shromážděním, aby se řeklo, že to Valné shromáždění je daleko víc monotématické, aby tím pádem byli všichni přinuceni zabývat se zúženým jedním tématem a k tomu něco říci. Asi by to bylo dobře, protože ta totální absence dialogu, ta mi vadí, a já myslím, že není hezká."

Ve svém projevu Václav Klaus také kritizoval zasahování OSN do vědecké debaty o globálním oteplování. Organizaci naopak vyzdvihl jako jedinečné fórum, ve kterém se setkávají země s různými zkušenostmi.