Žena v čele statistiků

0:00
/
0:00

Novou předsedkyní Českého statistického úřadu se stala rektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Iva Ritschelová. Do této funkce ji před týdnem na Pražském hradě jmenoval prezident Václav Klaus. Jmenování Ivy Ritschelové se zúčastnil i bývalý úřednický premiér a předchozí šéf statistiků Jan Fischer. Prezident Klaus jeho přítomností využil a z funkce předsedy Českého statistického úřadu ho odvolal, čímž formálně ukončil jeho působení v čele této instituce. Jaká je a bude nová šéfka statistiků?

Jan Fischer,  foto: www.vlada.cz
Když Jan Fischer bilancoval své více než roční působení ve funkci premiéra dočasné úřednické vlády, vyjádřil se také k tomu, jakou má představu o jeho nástupci v předsednickém křesle Českého statistického úřadu:

"Musí o tom určitě dost vědět, ale nemusí to být úplný detail, určitě to musí být solidní manažér, dobrý manažér, člověk, který umí vzít odpovědnost, jazyková dispozice je tam určitě podmínkou. Statistiky je trošku systém měr a vah, tam se harmonizuje desítky let, takže ta statistická diplomacie je zkrátka hodně náročná, hodně rozsáhlá agenda. Ale na konec, a nikoliv v nejmenším, a to bych chtěl podtrhnout, aby ta osoba skýtala záruku naprosté politické neutrality a byla schopná přesvědčit veřejnost, a ne jen sama sebe, že Český statistický úřad pracuje zcela nezávisle."

Jan Fischer proto doporučil na šéfa statistiků šestačtyřicetiletou rektorku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ivu Ritschelovou, která se ve své vědecké práci zabývá makroekonomickými aspekty tvorby a ochrany životního prostředí, environmentální ekonomií, politikou životního prostředí či financováním ochrany životního prostředí. Jak řekla při svém jmenování na Pražském hradě, chce pokračovat v linii, kterou v české statistice a statistickém systému její předchůdce nastavil a k tomu si přidala další cíl:

"Statistika, statistické podklady, ať budou sebekvalitnější, tak nikdy nenahradí uvážlivé a správné rozhodnutí politiků. Takže jedním z mých cílů bude zajistit takovou 'statistickou osvětu' a zlepšení spolupráce mezi Českým statistickým úřadem, mezi našimi politiky, mezi odbornou i laickou veřejností."

Iva Ritschelová
Iva Ritschelová v rozhovoru pro Český rozhlas ocenila kvality svého předchůdce v čele Českého statistického úřadu:

"Já myslím, že nastupovat po Janu Fischerovi je na jednu stranu velmi, velmi náročné, protože je to člověk, který nasadil velmi vysoko laťku, na druhé straně si myslím, že mám usnadněnou pozici v tom, že to byl člověk, který byl skutečně na svém místě a vedl Český statistický úřad velmi dobře."

"Statistické podklady, ať budou sebekvalitnější, nikdy nenahradí správné a uvážlivé rozhodnutí politiků,"řekla také Iva Ritschelová. Netajila se tím, že nabídku stát v čele Českého statistického úřadu pečlivě zvažovala:

"Každý, kdo dostane nabídku na nějaký kariérní postup, se rozmýšlí. Já jsem těch nabídek měla před touto nabídkou několik, vždycky jsem se pečlivě rozmýšlela, vždycky jsem pečlivě vážila, takže ne jinak tomu bylo i v tomto případě. Já jsem se v oblasti statistiky pohybovala řadu let. Působila jsem jednak na Českém statistickém úřadu již v minulosti jako šéfka statistiky životního prostředí, poté jsem odešla do zahraničí, kde jsem opět působila na statistické divizi OSN."

Iva Ritschelová také absolvovala řadu odborných a studijních stáží na zahraničních odborných pracovištích, účastnila se mise OSN do Kosova, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžánu a Kyrgyzstánu. Je členkou několika vědeckých a redakčních rad. Svých zkušeností chce při vedení Českého statistického úřadu plně využít. Nebrání se také případným změnám v práci této instituce:

"Každá instituce, Český statistický úřad a stejně tak i univerzita, kde působím, vždycky má prostor pro to, aby se některé věci změnily, aby se posunuly kupředu, aby se třeba dělaly možná více efektivně než se dělaly doposud. Takže si myslím, že stejně jako univerzita, na které působím a kde se snažím skutečně udělat všechno pro to, aby to byla maximálně efektivní instituce, tak stejně tak na České statistickém úřadě najdeme určitě nějaký prostor."

Český statistický úřad

Iva Ritschelová hodlá setrvat ve své akademické funkci i po zbytek svého volebního období. "Považuje za otázku profesionální prestiže dokončit nebo dále pracovat na řadě projektů, které byly rozpracovány v době, kdy stojí v čele univerzity," uvedla mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jana Šiková. Do funkce šéfky statistiků nastoupí od 1. září letošního roku. Už se ale začala zajímat o přípravy na důležitou akci, která proběhne v Česku příští rok - na sčítání lidu:

"Samozřejmě, a už jsme i s bývalým panem premiérem a s panem bývalým předsedou Janem Fischerem o tom hovořili, a hovořili jsme o tom velmi podrobně. Hovořili jsme o průběhu, o dodržování harmonogramu, o tom, zda ten harmonogram, který byl nastaven, bude dodržen, a zatím všechno vypadá tak, že by vše mělo probíhat tak, jak bylo nastaveno na počátku."

Na závěr ještě jedna zajímavost. Při jmenování Ivy Ritschelové novou šéfkou statistiků na Pražském hradě prezident Václav Klaus zkritizoval rozhodnutí OSN, vyhlásit na 20. října světový den statistiky. "Jako milovník statistiky si přesto myslím, že to je neskutečná hloupost. Moc bych si přál, aby se Organizace spojených národů zabývala jinými, vážnějšími a smysluplnějšími věcmi, než světovým dnem statistiky. Vy asi vyvalíte 20. října na Českém statistickém úřadě sudy a budete slavit, ale myslím, že my bychom si hlavně přáli, aby statistické úřady u nás i jinde na světě dobře fungovaly,"řekl Václav Klaus.