Klaus se vyslovil rozhodně proti dnešní formě evropské integrace

Dnešní Evropská unie žije v zajetí "náhražkové ideologie" sjednocení kontinentu a evropanství, která potlačuje úlohu národních států a usiluje o prosazení škodlivého nadnárodního přístupu. Pro budoucnost je to nedobrá předzvěst, varoval dnes v Bruselu předseda Poslanecké sněmovny a šéf ODS Václav Klaus. V projevu a debatě na konferenci EuroInvest věnované východnímu rozšíření EU dospěl až po nastolení jisté paralely mezi Evropskou unií a někdejší Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Klaus si před bruselskými podnikateli a diplomaty trpce stěžoval, že zatímco národy střední a východní Evropy snily o otevřené společnosti, je jim místo toho nabízena masová regulace, ochranářství, jsou jim vnucovány sjednocené zákony, předpisy a politiky, což vede "k oslabování demokratických procesů, které se vyvíjely po staletí". Zemím, které se zbavily komunismu, však nezbývá nic jiného než se o členství v EU za každou cenu ucházet a dělat všechno pro rychlé přijetí, bez ohledu na to, co si myslí o modelu evropského sjednocování a ideologii, jíž se řídí. Jedině tak mohou získat legitimitu a uznání.