Knihovnička Radia Praha

Dnes založíme spolu s Vilémem Faltýnkem do naší nově zřízené knihovničky Radia Praha další a to hned dva tituly z oblasti publicistiky.

...říká Ivan Hoffman, autor knihy Pomalý potlesk, která vyšla v nakladatelství Fedora Gála G+G. Čtenáři se dostává do ruky soubor Hoffmanových ranních poznámek, které pravidelně už několik let vysílá každý všední den nejposlouchanější česká rozhlasová stanice, Radiožurnál.

"Stručností a tematickým obzorem je autor věrný své doméně, žurnalistice. A přece mám nad jeho věcnými větami pocit poetičnosti," napsal o Hoffmanově knížce v Literárních novinách Miroslav Červenka. "Hoffman s přehledem rozvíjí a přesně kočíruje několik tématických linií. Tu je ponechá probíhat bok po boku, tu je přinucuje vesele se křížit a protínat, navzájem se v sobě zrcadlit, směřovat k poslednímu propojení," píše Červenka.

Ivan Hoffman žije už druhým rokem na venkově u Kroměříže, přesto posluchači den co den poslouchají aktuální úvahy pronášené jeho hlasem. Jak to dělá? Píše je v noci, namlouvá doma a jako zvuky je posílá po internetu... Dalším titulem zůstaneme u píšících novinářů. Břetislav Olšer je nezávislý novinář a fotoreportér, působí na Ostravsku, ale většinu času tráví na cestách v zahraničí. Jeho nová kniha Krev na meči džihádu navazuje na předchozí práci, která vyšla vloni a která líčí současný Izrael přes příběhy moravských Židů, kteří se tu usadili. Hodně materiálu Olšerovi zbylo, rozhodl se proto napsat román. Na základě posbíraných vyprávění vytvořil univerzální osud Žida hnaného touhou po pomstě. Beletristického záměru zůstal náčrtek, a hlavní síla knihy leží v informacích, které se čtenář dozvídá z vedlejších faktografickcýh kapitol. Kniha byla dokončována na rychlo po zničení Světového obchodního centra, aby českému čtenáři osvětlila kořeny světového terorismu, takže jisté nedotaženosti jsou vykoupením za znalý a orientovaný pohled na problematiku.

A na závěr rubriky ještě připomeňme aledspoň tituly dalších knih, které právě vycházejí: váleční zpravodajové Jaromír Štětina a Petra Procházková vydávají společně své texty pod názvem Utřete tělesné šťávy. Divadelní publicistce Marii Valtrové vychází kniha Ornestinum o slavné éře Městských divadel pražských spjaté s působením režiséra Oty Ornesta.