Koalici prověří ve sněmovně hlasování o transformačním zákonu

Hlasování o takzvaném transformačním zákonu prověří na nadcházející zářijové schůzi vládní koalici. Novelou chtějí předkladatelé z řad ČSSD a KSČM vypořádat oprávněné osoby v naturální podobě. ODS ale tvrdí, že faktickým cílem předlohy je okrást skutečné vlastníky majetku. Jednotný názor na předlohu nemají ani strany vládní koalice.

Hlasování o předloze otestuje především tu část koaliční dohody, v níž se vládní strany zavázaly, že proti vůli vládních partnerů nebudou určité věci prosazovat s opozicí.

Proti předloze vystupuje ostře zejména zemědělský odborník ODS Miroslav Kučera. Již dříve prohlásil, že sociálním demokratům a komunistům jde o politický a ekonomický vliv na venkově. Novelu označil za prostředek "brutálního vyvlastňování", jejímž důsledkem bude znevážení vlastnických práv za cenu dočasného politického vlivu na českém venkově.

Autoři v důvodové zprávě uvádějí, že celková výše nevypořádaných majetkových podílů činila v roce 1993 zhruba 50 miliard korun. K 31. prosinci 2002 pak byla 15,1 miliardy, což odpovídá hodnotou a cenou asi 27 procentům celkového majetku zemědělských družstev.

Podle dosud platné právní úpravy byly majetkové podíly vypořádány jen v tom případě, že oprávněné osoby přijaly od družstva vypořádání ve věcech z majetku družstva, případně v penězích, ale pouze v případě, že oprávněná osoba přistoupila na rozložení splátek na dobu 15 až 20 let.