Komise žádá ČR o plné převzetí směrnice k řešení bankovních krizí

Česká republika je mezi jedenácti členskými zeměmi EU, které Evropská komise vyzvala k plnému převzetí pravidel směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank do národního práva. Vyplývá to z přehledu prohřešků proti unijnímu právu, který komise zveřejnila. Pokud Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko do dvou měsíců své povinnosti nesplní, může se komise rozhodnout, že věc předá Soudnímu dvoru EU. Nynější žádost má totiž podobu takzvaného odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení. Směrnice, označovaná někdy anglickou zkratkou BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), z roku 2014 je jedním ze základních stavebních kamenů nového systému, který byl v EU domluven v reakci na finanční krizi a který má zajistit bezpečnější a spolehlivější fungování finančního sektoru. Na základě této směrnice mají banky povinnost připravit plány ozdravných postupů pro překonání krize. Příslušné orgány by měly získat pravomoci k zásahům do činnosti bank tak, aby mohly zabránit jejich selhání.