Komora: Stavy skotu v tuzemsku se dostaly pod úroveň v roce 1836

Stavy skotu v České republice se podle Agrární komory ČR (AK) dostaly pod úroveň roku 1836. Při jednom milionu hektarů trvalých travních travních porostů je tak země na hranici schopnosti zabezpečit jejich údržbu. Produkce hovězího je nyní na úrovni 190.000 tun, zatímco ideálem by bylo 250.000 tun. "Letos bude nedostatek hovězího pro zpracovatele," řekl v Brně prezident AK Jan Veleba. Skot je podle něj přitom základem celé zemědělské soustavy. Kvůli tomu by jej proto komora chtěla prohlásit za takzvanou komoditu hodnou zvláštního zřetele. "V Evropě hovězí není a v Rakousku a Německu dostanou chovatelé za kilo v živém o sedm až 15 Kč více," připomněl Veleba. Domácí masokombináty platí asi 42 korun za kilogram a navíc později než zahraniční firmy.