Brněnští vědci: Pole v Česku jsou plná pesticidů, neaplikovali je ale samotní farmáři

Výzkum odborníků z Mendelovy univerzity v Brně prokázal šíření poměrně velkého množství pesticidů v zemědělsky využívané krajině na jižní Moravě a ve středních Čechách. Některé mohou mít významný dopad na biologickou rozmanitost a zároveň jsou výrazně rizikové i pro člověka. Podle vědců látky z velké části neaplikovali samotní farmáři, ale na pole se dostaly z okolní krajiny.

O výsledcích dvouletého výzkumu informovali v tiskové zprávě Radek Michalko a Ondřej Košulič z Mendelovy univerzity. Studie byla podle nich provedena v typické evropské zemědělské krajině, která reprezentuje české orné nížinné krajiny s velkoplošnými zemědělskými poli. Většina těchto ploch je intenzivně obdělávána od padesátých let 20. století. Okolní krajinu tvoří převážně různé louky, křoviny, listnaté a jehličnaté lesní porosty.

Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Autoři studie porovnali látky, které objevili v analyzovaných skupinách - jako půda, rostliny, hlodavci nebo pavouci - s látkami, které v dotčených lokalitách farmáři za poslední čtyři roky aplikovali. Vycházeli přitom z podkladů, které jim dodali zemědělci. Výsledky ukázaly, že v zemědělsky využívané krajině se koncentruje a šíří poměrně velké množství pesticidů. Látky odborníci našli dokonce i u ekologického hospodaření.

Skutečnost, že pesticidy aplikované zemědělci představovaly pouze malou část z celkového spektra zjištěných pesticidů, podle vědců ukazuje, že pesticidy vstupují do místních potravinových sítí v plodinách z okolní krajiny.

„Při porovnání různých typů pesticidů jsme zjistili, že koncentrace insekticidů určených k potlačení hmyzích škůdců a fungicidů používaných proti houbovým patogenům obecně stoupají s trofickou úrovní. Tento trend naznačuje, že tyto látky se hromadí napříč potravními řetězci, což je projev bioakumulace,“ popsal možný pohyb zdraví škodlivých látek v potravních řetězcích Radek Michalko.

Zakázané a nebezpečné

Za alarmující vědci považují nalezení pesticidních látek, které nebyly nikdy schváleny pro využití v zemědělství a lesnictví, nebo jsou již několik let v Evropské unii zařazeny mezi zakázané látky.

„Výskyt těchto látek lze vysvětlit jejich schopností dlouho přetrvávat v životním prostředí, ale vyloučit nemůžeme ani možnou nelegální aplikaci a používání falšovaných agrochemikálií. Tady se ale dostáváme do roviny spekulací,“ nastínil Ondřej Košulič.

Hraboš polní | Foto: Rolf Tischer,  Pixabay,  Pixabay License

Odborníci například u hlodavců a pavouků na většině pěstovaných trvalých a jednoletých plodinách opakovaně zjistili například výrazně nebezpečný karbofuran a jeho metabolity, které jsou silně jedovaté i pro obratlovce.

„V České republice dochází každý rok k úmrtím dravých ptáků způsobených karbofurany, ta jsou často způsobená přímým pozřením těchto látek prostřednictvím otrávených návnad,“ připomněl Košulič.

Vědci detekovali také rezidua silně toxického insekticidu methoxychloru, který je v Evropě zakázaný od roku 2002.

„Tato látka je známá výrazně negativními účinky na necílové organismy, jako je užitečný hmyz a různé skupiny obratlovců. Ve velmi vysoké míře byla také detekována fungicidní látka, která nikdy nebyla registrována pro evropský trh s přípravky na ochranu rostlin. Toto zjištění také naznačuje, že tyto látky jsou možná nelegálně dováženy a prodávány ze zemí, kde jsou běžně používány k boji proti houbovým chorobám,“ upozornil Michalko.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Mendelova univerzita v Brně
klíčové slovo:
spustit audio