Kontrola: Procesy pro ozdravení práv v Plzni jsou transparentní

Jako dobrý materiál, z něhož vyplývá, co se v minulých letech na plzeňských právech dělo, hodnotí kontrolní zprávu fakulty pro akreditační komisi její šéfka Vladimíra Dvořáková. Potvrzuje, že se nastartovaly transparentní procesy nutné pro další existenci fakulty. Čtyřiadvacetistránkovou zprávu, kterou schválila vědecká rada fakulty, se bude komise zabývat na jednání v červnu. Podle Dvořákové škola na první pohled působila normálně, ale na druhé straně se tam podle ní děly "hodně podivné věci". Jako jedno z největších pochybení označili děkan Jiří Pospíšil i Dvořáková program celoživotního vzdělávání, kdy k "překlápění do bakalářského oboru veřejná správa docházelo v rozporu se zákonem". To už je podle děkana napraveno. Podle kontrolní zprávy nové vedení fakulty ukončilo studium více než 150 studentům bakalářských a magisterských oborů, buď dobrovolně anebo kvůli nesplnění studijních požadavků.

Člen vědecké rady a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa uvedl, že zpráva je ucelený dokument, jehož obsah osciluje od hodnocení minulosti přes provedená opatření až po dlouhodobé vize. "Mohla by to být seriózní odpověď fakulty na to, jaké poučení si vzala z minulosti," dodal. Na vědecké radě zaznělo, že fakulta výrazně snížila přezaměstnanost, tedy počet pedagogů. Na konci semestru vyhodnotí, zda jsou redukce konečné. Cílem bylo podle Pospíšila ušetřit a zaplatit dobře současné učitele.

Autor: Peter Gabaľ