Výzkum plzeňských vědců: Virtuální výlet do zaniklých svahilských měst

Plzeňští vědci se rozhodli zmapovat dvě zaniklá města na pobřeží Keni

Díky vědcům ze Západočeské univerzity v Plzni se budou moci lidé po celém světě podívat do zaniklých svahilských měst. A to pomocí virtuální reality.  Odborníci z české univerzity totiž na základě dat z nedávného terénního výzkumu v Keni vytváří unikátní 3D počítačové modely.

Foto: Západočeská univerzita

Jak na svých stránkách informuje Západočeská univerzita v Plzni, prestižní výzkumný projekt je první z oboru historické archeologie zabývající se subsaharskou Afrikou, který univerzita realizuje.

„Umožňuje nám významně přispět do mezinárodní debaty o globálním vývoji měst a urbanismu,” upozornila vedoucí projektu Monika Baumanová z katedry blízkovýchodních studií filozofické fakulty Západočeské univerzity.

Monika Baumanová | Foto: Asociace pro mezinárodní otázky

Projekt, do něhož je zapojen i tým z Univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice, je zaměřený hlavně na dvě oblasti. Na východní a severní Afriku, kterou zasáhl evropský a arabský kolonialismus a na oblasti Pyrenejského poloostrova, tedy dnešního Španělska, které bylo naopak ve středověku kolonizováno muslimy z Afriky.

Foto: Západočeská univerzita

Odborníci chtějí porovnat, jakým způsobem se tato koloniální historie vepsala do podoby měst, do jejich uliční sítě, rozmístění staveb a jejich prostorového kontextu. Hlavní důraz je přitom kladen na budovy a prostranství, kde se v minulosti odehrával veřejný život, kde se lidé shromažďovali kvůli náboženským, obchodním nebo politickým důvodům, jako jsou například mešity, trhy nebo náměstí.

Zřícenina domu ve městě Jumba la Mtwana | Foto: Omondi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 DEED

„Díky provedenému výzkumu a dokumentaci těchto lokalit se nám například podařilo prokázat, že při budování předkoloniálních svahilských měst byla značná pozornost věnována plánování a budování uliční sítě a že i kamenné budovy procházely relativně častými přestavbami,“ přibližuje Monika Baumanová první zjištění terénní části projektu.

3D skenování a mapování dvou měst

Zřícenina mešity ze 14. století v zaniklém městě Jumba la Mtwana | Foto: O. Mustafin, Wikimedia Commons, CC0 1.0 DEED

Ve východní Africe plzeňští vědci mapovali a skenovali dvě zaniklá předkoloniální města ze 14. až 15. století - Jumba la Mtwana a Mnarani v Keni.

„Svahilská přímořská města byla klíčová pro rozvoj dálkového obchodu mezi vnitrozemskou Afrikou a oblastí středního východu, Indie a Číny,“ vysvětlila Baumanová.

Foto: Západočeská univerzita

Upozornila, že velká část staveb v těchto městech byla kamenná a díky tomu se dochovaly pozůstatky zdí a různých architektonických prvků, které lze zkoumat nedestruktivním povrchovým průzkumem.

Foto: Západočeská univerzita

3D skenování umožnilo nejen zdokumentovat stav dochovaných památek, ale i otevřít nová témata, jako jsou například půdorysné členění staveb i měst nebo výzkum konstrukčních a stavebních technik tehdejšího obyvatelstva, která nyní s využitím modelů zkoumá Monika Baumanová.

V současné době má modely dvou zaniklých měst k dispozici National Museums of Kenya, tamní odborníci je mohou využít pro účely památkové péče.

Zříceniny města Mnarani | Foto: Macabe5387, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 DEED