Kontrolní úřad: Ministerstvo rozdělovalo dotace hasičům, záchranářům a policistům bez znalosti jejich potřeb

Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělovalo miliardové dotace hasičům, policii a záchranářům bez znalosti jejich potřeb. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten zjišťoval, jak stát v letech 2018 až 2022 nakládal s penězi z rozpočtu a Evropské unie určenými pro záchranné složky. Podle kontrolorů způsob rozdělení a následné čerpání dotace nemůže naplnit jeden z cílů podpory. A to připravit se na krizové situace v exponovaných oblastech. Kontroloři také zjistili, že ministerstvo vnitra neurčilo včas aktuální potřeby policie, takže ta nakonec potřebnou techniku nepořídila. Peníze totiž mezi tím využily jiné složky integrovaného záchranného systému.

Z programu hasiči, policisté nebo záchranáři vyčerpali od roku 2015 víc než 5 miliard korun. Peníze příjemci čerpali ze tří výzev IROP (Integrovaného regionálního operačního programu): pořízení techniky, modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek a na stavební úpravy stanic pro posílení jejich odolnosti v podmínkách mimořádné události. Nejvíc peněz podle kontrolorů získali hasiči.

Ministerstvo pro místní rozvoj se závěry NKÚ nesouhlasí. „Řídící orgán IROP pro tento účel vytvořil pracovní skupinu, v rámci které zástupci IZS ministerstvo průběžně informovali o svých potřebách. MMR po celou dobu přípravy a realizace programu z těchto potřeb vycházelo. Nemůžeme proto souhlasit se závěry NKÚ, že cíle podpory byly nastaveny bez znalosti potřeb základních složek IZS," reagovalo ministerstvo.