Kopicová navrhne vládě zařazení dětí od dvou let věku do školek

Zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol je cílem návrhu ministryně školství Miroslavy Kopicové, který v pondělí projedná vláda. V Česku je lokální nedostatek zařízení denní péče o děti mladší tří let. Pokud vláda návrh Kopicové schválí, přijímání dvouletých dětí podle nové právní úpravy by bylo možné nejdříve od září 2011. Předškolní vzdělávání organizují mateřské školy pro děti zpravidla od tří do šesti let věku. Výjimečně můžou být do školek přijímány i mladší děti. Žádají to rodiče kvůli nedostatku jeslí a podobných zařízení, obdobné požadavky zaznívají také od obcí. "Je proto třeba stanovit konkrétně dolní hranici pro přijetí do mateřské školy bez možnosti výjimky," uvádí se v ministerském návrhu řešení denní péče o děti do tří let věku. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo podle statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání mateřské školy 26.384 dětí mladších tří let, tedy asi čtvrtina populačního ročníku. Předpokládá se, že by se v případě rozšíření kapacit mateřských škol tento počet postupně zvýšil nanejvýš na polovinu populačního ročníku. Změna si vyžádá úpravu podmínek výchovy těchto dětí - například nižší počty dětí ve třídě či kvalifikovanost pedagogického personálu. Ministerstvo školství zdůrazňuje, že navržené změny nelze provést bez navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu.