Krajané

V krajanské rubrice nejprve zalistujeme v dopisech našich posluchačů a potom si budeme povídat s krajanským kulturním pracovníkem ze Švédska Janem Poláškem, který je laureátem Ceny Jana Masaryka 2000 Gratias Agit. Připravila Evelina Himalová.

Nejprve dovolte, milí posluchači, abych zalistovala ve vašich dopisech, kterých se nám během prázdnin a nyní v září sešla opět pěkná hromádka, ale nebyl čas na jejich vyřízení.

Děkuji za hezký list panu Petru Stránskému a ještě jednou gratuluji k Ceně Jana Masaryka Gratias Agit 2000, kterou přijal v červenci za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. V dopise nám napsal, že to byl jeden z nejvýznamnějších dnů jeho života.

Dostali jsme od vás také množství pohledů, jeden z nich je od stálého posluchače pana Miroslava Foglara, který si jako každoročně přibalil na dovolenou i krátkovlnný přijímač. 11.srpna nám z Kréty napsal, že zejména mužská část zájezdu netrpělivě čeká na výsledky fotbalových zápasů a všichni také sledují zprávy a informace o podivuhodném "létě" a vývoji počasí u nás. Pokud jde o sport, snad jsme nezklamali, výsledky vysíláme ve zpravodajských blocích a v pondělní sportovní rubrice. Kapitoly z historie sportu pak každých čtrnáct dní ve sportovním seriálu, teď navíc věnujeme pozornost i olympijským hrám. A pokud jde o to počasí, je skutečně nevyzpytatelné, protože tropických teplot jsme si užívali na jaře, v létě začal podzim, na přelomu srpna a září se k nám sice vrátilo, ale jenom nakrátko, a teď si vychutnáváme, když jsou k nám některé dny milostivé, takzvané "babí léto". Panu Foglarovi, kterému sluníčko na Krétě jistě přálo, děkujeme i za poslechovou zprávu.

Dík patří také panu Frýdlovi do Kanady, který poslouchá naše půlhodinky pravidelně. Na vlně 11 615 kHz ve 23:30 světového času byl příjem vesměs velmi dobrý, s výjimkami několika dnů, kdy mělo na jeho zhoršení zřejmě vliv bouřkové počasí. Velmi špatný příjem pan Frýdl zaznamenal 14.července a vůbec žádný dvacátého devátého. Přesto mu naše pořady neunikly, poslouchal je v 01:30 a v 02:30 světového času na vlně 7345 kHz a jejich obsah hodnotí jako bohatý, informativní a pohotový. Zajímavý a poučný byl pro něj prázdninový seriál "Genius loci" a líbil se mu pořad o výstavě "Parníkem po Praze" k 135.výročí vzniku Pražské paroplavební společnosti, a také písnička, která se k němu hodila.

Za dopisy děkujeme také panu Bubákovi, z jehož dopisu budu citovat za týden. Dále panu Hausarovi z Německa, paní Svatavě Vynal z Itálie, a panu Josefu Besuchovi z Jižní Afriky. Manželům Kobližkovým také za zaslané fotografie, ze kterých jsme měli radost; teď už také víme jak vypadáte, a moc vám to spolu sluší! Tutéž knížku o Praze, kterou jsme vám poslali za správnou odpověď na soutěžní otázku "Které náměstí v Praze je největší?" bohužel už nepošleme paní doktorce Věře Francesconi do Itálie ani panu Rudolfu Čížkovi do Brazílie a panu Vlastislavu Frýdlovi do Kanady, kteří věděli stejně jako vy, že je to náměstí Karlovo, ale jejich odpovědi nedošly včas. Limitovali jsme je datem poštovního razítka a třemi knihami, takže si budou muset počkat na nějakou další příležitost, za kterou získají výhru. Ta není daleko - už za týden, jak víte, končí naše soutěž týkající se EXPA. Pro ty, kteří přesto dosud nezaregistrovali její zadání, nebo nestihli ještě odpovědět, je nyní zopakuji:

krajanský kulturní pracovník ze Švédska Jan Polášek, který je, stejně jako zmíněný pan Stránský ze Švýcarska, laureátem Ceny Jana Masaryka 2000 Gratias Agit. Má z ní velikou radost, jak mi řekl tento neúnavný propagátor české kultury na severu Evropy hned po slavnostním aktu 28.června v Černínském paláci v Praze... Pan Polášek, jak mi řekl, se rád účastní každé příležitosti, kde může pohovořit s krajany. Bohužel velkého jarního už tradičního krajanského setkání se letos nezúčastnil. Měl k tomu však důvod... Tolik pro dnešek rozhovor s panem Janem Poláškem, krajanským kulturním pracovníkem ze Švédska. Zbytek našeho rozhovoru uslyšíte v některé z příštích víkendových relací.