Krajané

Na návštěvě u švédských krajanů

Dnes završíme volný cyklus návštěv u krajanů ve Švédsku, kam se před časem vydala naše spolupracovnice Marina Hužvarová. S reportážním mikrofonem se tam mimo jiné zúčasnila v pořadí už 18. Poetického matiné, konaného v rámci Českých dnů v městě Kirkekvarnu (Čirkekvarnu). Letošní matiné se neslo ve znamení vzpomínky na krušná exilová leta. Dejme už ale slovo Marině Hužvarové:

Na 18. Poetickém matiné ve švédském Kirkekvarnu také prezentovali básně ze své dílny i jiných exilových autorů Růžena Gajdošová, Eva Římanová, Marta Bielecká a Pavel Mrázek. Pan Otakar Štorch sice tvrdí, že autor bývá špatným interpretem svých děl, ale naši spolupracovnici Marině Hužvarové se přesto podařilo jej přesvědčit, aby jednu ze svých básní přednesl:

Tolik příspěvek naší spolupracovnice Mariny Hužvarové.