Krajané

Připravila Evelina Himalová.

Hostem dnešní rubriky "Zadáno pro krajany" je český lékař z amerického Ohia Karel Alois Böhm, v tomto případě však autor divadelní hry, která byla v Česku uvedena ve světové premiéře. Vrátíme se ke konferenci zahraničních Čechů v Praze a na závěr budeme informovat o nových vysílacích časech na zimní období. Čechoameričana Karla Aloise Böhma jsem se při našem rozhovoru mimo jiné zeptala i na to, co ho odválo daleko od vlasti, kde žije už pěknou řádku let..? Pan doktor Böhm celou dobu co žije ve Spojených státech, působí jako lékař. Pokud jde o psaní, píše si pro vlastní potěšení, prý většinou do šuplíku. Výjimkou je text, který posloužil jako scénář pro hru "Zapomenutí pacienti", která byla, jak už jsem se zmínila, poprvé představena v červnu na festivalu amatérských a nezávislých divadel v Praze, a to přímo ve světové premiéře. Doktor Karel Alois Böhm to nepovažuje za svůj osobní úspěch, zásluhu přisuzuje režisérovi inscenace...


A ještě se krátce vrátím ke konferenci zahraničních Čechů, která se konala pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla začátkem října v Praze. Vedle sekcí sociální, legislativní, politické, ekonomické a školské zde pracovala i sekce kulturní, která se mimo jiné zabývala i shromažďováním materiálů o českém exilu, jejich odborným zpracováním a uložením. S velkým ohlasem zahraničních Čechů se setkalo vystoupení doktora Jiřího Křesťana, kandidáta věd ze Státního ústředního archivu v Praze, který nyní i vám, posluchačům Radia Praha, činnost této instituce přiblíží... Po své přednášce na Konferenci zahraničních Čechů a zodpovězení řady dotazů pozval doktor Křesťan účastníky jednání sekce kulturní k návštěvě depozitáře Státního ústředního archivu v Praze-Chodově. Při té příležitosti se zmínil o cenných materiálech, odborně zpracovaných a zde uložených, získaných od krajanů... Tolik doktor Jiří Křesťan ze Státního ústředního archivu v Praze, kde zájemci o historii vystěhovalectví určitě naleznou mnoho zajímavých dokumentů, ale také naopak, pokud sami nějaké vlastní, například z pozůstalosti byť pro ně i zdánlivě málo populární osoby českého exilu, mohou je archivu nabídnout. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zkoumá možnosti, jak i v tomto směru kontakty zahraničních Čechů s jejich původní vlastí co nejvíce usnadnit.