Krajané

Hlavním hostem dnešní rubriky "ZADÁNO PRO KRAJANY" bude profesor Karel Husa, český exilový skladatel žijící ve Spojených státech, jemuž byl 20. října v Praze udělen čestný doktorát Akademie múzických umění. Připravila Evelina Himalová.

Hudební fakulta Akademie múzických umění 18. října udělila zlatou medaili za zásluhy o českou hudbu v zahraničí skladateli a dirigentovi Vilému Tauskému. 20. října na stejném místě - v Sále Martinů hudební fakulty v Praze - převzal čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa Akademie múzických umění, udělovanou od roku 1997, světoznámý hudební skladatel Karel Husa. Stal se tak po dramatikovi Václavu Havlovi, filmovém režisérovi Miloši Formanovi a dirigentovi Charlesi Mackerrasovi jejím čtvrtým nositelem. Docent Jiří Hlaváč, děkan Hudební fakulty Akademie múzických umění mi k tomu řekl... V laudatiu při slavnostním udělování čestného doktorátu profesoru Karlu Husovi docent Jiří Hlaváč vyzdvihl hlavně jeho "češství"... řekl děkan Hudební fakulty docent Jiří Hlaváč. K mikrofonu jsem poté pozvala i čestného doktora Akademie múzických umění profesora Karla Husu. Netajil se svou radostí z nového titulu, jak jste mohli slyšet ještě týž den v našich zprávách. V rozhovoru krátce zrekapituloval svůj život... Hostu dnešní rubriky "Zadáno pro krajany", panu profesorovi Karlu Husovi děkujeme za rozhovor, ještě jednou mu i za vás gratulujeme k udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Akademie múzických umění a věříme také, že ho ve vlasti opět brzy přivítáme. Rozloučíme se jeho hudbou...