Krajané

Hostem dnešní rubriky "Zadáno pro krajany" bude JUDr. Josef Čermák z Kanady. Příjemný poslech přeje Evelina Himalová...

obsažná knížka pana doktora Josefa Čermáka z kanadského Toronta, advokáta, sokola, významného kulturního pracovníka, činovníka v krajanském hnutí a v neposlední řadě spisovatele. Seznámila jsem se s ním na její prezentaci a autogramiádě v pražském Fišerově knihkupectví pár dní před zahájením XIII. všesokolského sletu, na kterém si ve svém úctyhodném věku, ale s duší mladíka, s chutí zacvičil. "Takovou příležitost si přece nenechám ujít," řekl mi tehdy při našem setkání. Ostatně tuto část rozhovoru jste si v našem vysílání mohli začátkem července poslechnout. Slíbila jsem vám pokračování. Dnes se tedy s panem doktorem Čermákem setkáváte prostřednictvím našich rozhlasových vln znovu. Zeptala jsem se ho nejprve, jak dlouho žije mezi krajany z Čech a ze Slovenska, o kterých píše ve své knize..? Tolik zajímavost, která se skrývá v kapitole "Hledání Boha". V knížce pana doktora Čermáka se ale dočtete i jiné pozoruhodnosti, které jsou důležité ke zmapování života krajanů v Kanadě, jejichž masivnější příliv začal v druhé polovině devatenáctého století a lze jej rozdělit zhruba do čtyř vln: před první světovou válkou, mezi válkami, po komunistickém puči v únoru 1948 a po sovětské invazi v srpnu 1968. Historicky laděná kniha tedy - jak říká doktor Čermák - Odpověděl mi na moji otázku pan doktor Josef Čermák, který se v kapitole nazvané "Politické organizace" o aktivitách pana Bubáka i dalších neúnavných krajanů v Kanadě jmenovitě zmiňuje. Všichni svou činností šíří i dobré jméno své vlasti v zahraničí, do které měli až do listopadové revoluce v roce 1989 vstup zakázán... Vrátím se ještě k pražskému křtu knihy pana doktora Josefa Čermáka "Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě". Osobně byl přítomen i český velvyslanec v Kanadě, který je, jak mi pan Čermák pověděl, velkou oporou krajanských aktivit... Tak to vše mi řekl náš milý host u rozhlasového mikrofonu pan doktor Josef Čermák z Kanady, kterému - pokud nás poslouchá - posílám i za své kolegy z Radia Praha hezký pozdrav. Anebo poprosím našeho věrného posluchače pana Vladimíra Bubáka z Kitcheneru, o kterém byla v rozhovoru též zmínka, aby ho za nás tlumočil. Mimochodem panu Bubákovi děkuji za množství krásných a obsažných listů, na které stále dlužím odpovědi. Především bychom se rádi alespoň trochu zavděčili novou soutěží, kterou jsme vyhlásili tuto sobotu, i když si myslím, že ani tentokrát otázka "Ve kterém roce přišli Cyril a Metoděj na území Velké Moravy, aby zde šířili novou víru?" nepatří k příliš obtížným. V jednom z dopisů, k němuž přiložil i jarní číslo krajanského čtvrtletníku "Dobrý den", abychom si udělali představu o horizontu znalostí české historie a kultury místní krajanské obce, si totiž pan Bubák postěžoval, že naše otázky jsou velmi lehké, proto se do soutěží nezapojuje. "Podle úrovně zadávaných otázek má Radio Praha zřejmě na mysli posluchače pocházející z pobělohorské emigrace, ale ta dávno nežije. My jsme tady teprve 30 let," uzavírá svůj list pan Bubák s tím, že možná v září nebo v říjnu opět uvidí své město "drahé" a táže se, zda nám může zavolat. V září už to asi nestihne, ale nyní v říjnu, pokud přijede, nejenže může, ale dokonce musí zavolat, a vůbec nejlepší bude, pokud mu to čas dovolí, když nás navštíví. Moc rádi ho v redakci přivítáme.

Na závěr musím za redakci poděkovat také panu Janu Jíšovi z Kvarteta Martinů, který je rovněž naším stálým posluchačem. Milý pozdrav z Lucemburku a poslechová zpráva, kterou nám poslal v úterý odpoledne, nás velmi potěšily. Slyšitelnost prý byla skvělá na frekvenci 7345 a večer na frekvenci 5930 kHz. Odpoledne poslouchal náš pořad přenášený přes satelit. Toho dne v době od 08:00 do 16:00 hodin středoevropského letního času probíhala údržba na vysílači Litomyšl, proto některé relace nebylo možné slyšet. Všem posluchačům, kteří přišli o naše krátkovlnné vysílání, hlavně o zpravodajství z Prahy v první den zahájení konferencí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, se moc omlouváme.