Královehradecký kraj zřídil komisi pro řešení problémů kolem vlků

Vedení Královéhradeckého kraje ve spolupráci s ministerstvy, zástupci obcí a neziskových organizací chtějí přispět k řešení situace kolem útoků vlků na hospodářská zvířata v regionu. Přibývající útoky vlků na hospodářská zvířata ohrožují jak pastevectví v pohraničí, zejména na Broumovsku, tak i samotné vlky. Vznikla proto speciální komise rady kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou vlků, kteří patří mezi zvláště chráněné živočichy. Kraj o tom informuje na svém webu. Vlci za rok 2020 způsobili úhyn či poranění a následně utracení 183 kusů hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun. "Stát vyplácí náhrady škody, které vznikají zejména na ovcích, ale i skotu a koních. Chovatelům nicméně vnikají i další ztráty, například na přírůstcích, v plemenitbě, ale je zde i permanentní stres a citová újma. Věnovali svým chovům často desítky let a nyní uvažují, zda raději neskončit,“ uvedl předseda komise a náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle odhadů CHKO Broumovsko více než 20 vlků ve třech smečkách, které mají jádro teritoria na polské straně hranice, ale vydávají se i na Broumovsko či Trutnovsko. Fotopasti loni potvrdily trvalou přítomnost vlků také v Orlických horách.